Vstopili ste v knjižnico z več kot 1100 prosto dostopnimi slovarji
in drugimi prevajalskimi pripomočki za več kot 40 jezikov


SPLETNI  
S L OVNIK
DICTI O NARY
V ORTARO
DICTIONN A IRE
R TERBUCH
R J EČNIK
DICC I ONARIOSlovenščina

En uporabniški vmesnik za dostop do spletnih virov Inštituta Frana Ramovša ZRC SAZU: SSKJ, Slovar novejšega besedja, Sprotni slovar slovenskega jezika, Slovenski pravopis, Slovar pravopisnih težav /OK 6.11.14/

Slovenski pravopis /OK 15.4.10/;   starejši pravopisi /OK 12.12.12/;   slovnica in pravopis na eni strani /OK 22.12.14/

Slovar slovenskega knjižnega jezika (vir: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU) /OK 6.11.09/

Slovar novejšega besedja slovenskega jezika (vir: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU) /OK 6.11.14/

Vzporedno iskanje po Slovenskem pravopisu, SSKJ, korpusu Nova beseda in korpusu Gigafida /OK 18.4.13/

Besede slovenskega jezika - zbirka vsebuje več kakor 300.000 besed (vir: ZRC-SAZU) /OK 25.3.08/

Odzadnji slovar slovenskega jezika; vir: ZRC - SAZU, avtorja: Milena Hajnšek-Holz in P. Jakopin, slovar vsebuje okoli 115.000 gesel /OK 25.3.08/

Spremembe pravopisnih pravil glede na predzadnjo izdajo /OK 25.3.13/

Revija Jezik in slovstvo občasno objavlja tudi članke, ki so zanimivi za prevajalce /OK 26.8.10/

Razvezani jezik - prosti frazeološki slovar (vir: Društvo za domače raziskave) /OK 7.2.08/; v knjižni obliki /OK 23.6.08/

Lektorsko društvo Slovenije - jezikovni pogovori /OK 22.12.14/

Slovnični pregledovalnik Besana (vir: Amebis) /OK 24.11.12/

Pregibanje v slovenščini:
Slovenski oblikoslovni leksikon /OK 12.12.13/
Pregibnik Amebis Besana /OK 12.12.13/

Črkovalniki za različne jezike kot dodatek za Mozillo /OK 24.7.12/splošno
Slovarji PONS: ang-slo, fra-slo, ita-slo, nem-slo, špa-slo možno je iskati tudi besedne zveze /OK 23.12.10/;
isti slovarji, nekoliko drugačen prikaz /OK 22.12.14/

Najobsežnejša večjezična terminološka zbirka (s slovenščino kot enim od jezikov) na internetu je Evroterm; vsebuje več kot 120.000 izrazov (vir: Generalni sekretariat Vlade RS) /OK 7.12.12/;
program evroterm.exe skopirate na računalnik in po zagonu lahko hitreje dostopate do terminoloških in/ali korpusnih podatkov s pritiskom na kombinacijo tipk /OK 25.3.13/;
navodila za uporabo Evroterma na mobilnem telefonu

Termania - dostop do Amebisovih slovarjev in SSKJ z enega mesta /OK 7.11.12/

Angleško-slovenski in francosko-slovenski slovar (vir: Institut za proste slovarje) /OK 22.12.14/

Ang.-slo. in slo.-ang. slovarček, vsebuje okoli 5000 besed (avtor: Stan Sraka); program skopirate in namestite na PC; obstaja tudi spletna verzija /OK 24.7.12/

Etimološki slovar albanskega jezika (avtor: Janez Erat) /OK 16.12.09/

Esperantsko-slovenski slovar /OK 25.8.11/

Francosko-slovenski in slovensko-francoski slovarček (Patrick Jouannes) /OK 29.6.12/

Furlansko-slovenski slovar (avtor: Janez Erat) /OK 16.12.10/

HR-SL slovar /OK 24.8.11/

Japonsko-slovenski slovar /OK 21.1.13/

Nemške izposojenke v slovenskem jeziku (avtorica: Alenka Pirman) /OK 5.2.08/

Pleteršnikov slovensko-nemški slovar (vir: ZRC SAZU) /OK 23.11.10/

DE-SL šolski slovar (vir: PONS) /OK 24.8.11/

Mali turško-slovenski slovar (avtor: Janez Erat) /OK 26.1.12/

Slovar, ki prevaja med različnimi jeziki /OK 31.12.09/

Večjezični slovar /OK 6.8.13 ? 22.12.14/

Mini slovarčki za osnovne fraze v tujih jezikih (bolj za popotnike kot za prevajalce):
slovensko-angleški in angleško-slovenski;
slovensko-francoski in francosko-slovenski;
slovensko-italijanski in italijansko-slovenski;
slovensko-nemški in nemško-slovenski;
slovensko-španski in špansko-slovenski;
/OK 4.11.12/; glejte tudi večjezične slovarje

Slovarji in prevajalnik besedil - slovarji; tudi računalniško generiran izgovor besed /OK 30.12.13/

Najobsežnejša zbirka prosto dostopnih računalniških prevajalnikov, ki znajo prevajati tudi slovenščino; prevajalnike lahko uporabljate tudi kot slovarje (vire zbral: Boštjan Karlič) /OK 29.6.09/

Open Tran - večjezična terminološka zbirka /OK 25.8.11/
vtičnik za ta program /OK 25.11.12/
podatke lahko skopirate in jih uporabite v vašem terminološkem programu /OK 25.8.11/

Wiki slovar (vsebuje več kot 7000 člankov) /OK 15.7.09/

Strojno prevajanje:
računalniški prevajalnik na Googlu /OK 22.12.14/; še ena verzija z zaslonsko tipkovnico /OK 23.11.10/
itranslate4eu /OK 12.9.13/
Presis samodejno prevaja med angleščino in slovenščino (vir: Amebis) /OK 29.6.12/
Microsoftov prevajalnik /OK 15.4.10/
strojni prevajalnik Jerneja Vičiča /OK 26.8.10/

Slovenščina (pravzaprav: slovenscina) za angleško govoreče popotnike /OK 26.9.08/; podoben slovarček /OK 18.2.10/
slovenščina za tujce /OK 19.11.13/

Glosar slovensko-angleških nepravih prijateljev (avtor: Marjan Golobič) /OK 18.2.10/
Angleško-slovenski glosar lažnih prijateljev (avtor: David Limon) /OK 29.6.12/
Lažni prijatelji med slovanskimi jeziki (avtor: Daniel Bunčić) /OK 28.7.08/

Slovar deskriptorjev pri Centralni ekonomski knjižnici /OK 18.2.10/

Sinonimi /OK 22.12.14/

Znakovni slovar /OK 22.12.14/
Slovar slovenskega znakovnega jezika /OK 8.3.13/

biotehnika,
kmetijstvo
Agrotezaver - latinsko-slovensko-angleški geslovnik rastlin in živali (avtorja: Tomaž Bartol in Simona Juvan, BF) /OK 26.8.10/

Glosar alpskih rastlin /OK 22.12.14/

Slovar biotehnologije ang-slo (13 strani; slovarji.info) /OK 31.8.10/

Botanični terminološki slovar (SL-DE-EN-LAT; vir: ZRC SAZU) /OK 28.8.13/

Angleško-slovenski slovarček botaničnih izrazov (avtorica: doc. dr. Barbara Vilhar) /OK 26.1.12/

Slovensko-angleško-nemški cvetličarski glosar (avtorica: Tjaša Toni) /OK 15.12.09/

Čebelarski terminološki slovar; vsebuje več kot 3000 iztočnic (vir: ZRC SAZU) /OK 28.8.13/; druga oblika istega slovarja /OK 28.8.13/

Slovensko-italijanski slovar čebelarstva, oljkarstva, sirarstva, vinogradništva, vinarstva in zelenjadarstva (avtor: Mario Gregori) /OK 25.11.12/

Slovar drevesnih vrst (7 strani; vir: slovarji.info) /OK 31.8.10/

Gozdarski slovar (prevod večjezičnega slovarja Lexicon Silvestre) /OK 24.3.15/

Herbarijski slovarček (avtor: Nejc Jogan) /OK 7.2.08/

Nemško-slovenski slovar kmetijstva, gozdarstva, žičnic in zatiranja škodljivcev (vir: slovarji.info, 4243 besed, 75 strani) /OK 26.8.10/

Mikrobiološki slovar (urednik: Stanko Banič) /OK 26.1.12/

Mravlje /OK 30.3.15/

Ang-slo-lat imenik ptic (vir: revija Acrocephalus) /OK 13.11.12/

Večjezični glosar rib /OK 26.1.12/
Lat-nem-ang-slo slovar rib /OK 31.8.10/
Slovenska in latinska imena rib (od 15. do 34. strani; vir: Uradni list RS) /OK 21.3.12/
180 rib v 26 jezikih /OK 11.9.13/

Enciklopedični opis pojmov, ki se uporabljajo pri splošnih predmetih iz biološkega področja pri študiju zootehnike(splošna živinoreja, biološke osnove, genetika) z enciklopedičnim opisom pojmov in z gesli v slovenščini, angleščini in nemščini (vir: BF) /OK 22.12.14/

MAGUS: večjezični živalski geslovnik: panevropski slovar imen za divje in domače živali: sesalci in ptiči v 53 jezikih Evrope (avtor: Tomaž Bartol (BF) s sodelavci) /OK 26.8.10/

Živalsko izrazje in poimenovanje (avtor: Tomaž Bartol, BF) /OK 4.11.12/

Bolezni in škodljivci gojenih rastlin - slo-lat, 8 strani (vir: slovarji.info) /OK 22.12.14/

EN-FR-SL slovar fitosanitarnih izrazov (vir: FURS) /OK 26.1.12/

Škodljivci; nem-slo, 13 strani (vir: slovarji.info) /OK 31.8.10/

Slovar škodljivcev in zatiranja le-teh; 22 strani (vir: slovarji.info) /OK 31.8.10/

državna uprava,
EU,
politika
Navodila Evropskega sodišča za človekove pravice glede citiranja /OK 12.9.13/

Evroterm - večjezična terminološka zbirka (vir: Sektor za prevajanje pri Vladi RS); vsebuje več kot 120.000 izrazov /OK 24.12.13/;
program evroterm.exe skopirate na računalnik in po zagonu lahko hitreje dostopate do terminoloških in/ali korpusnih podatkov s pritiskom na kombinacijo tipk /OK 31.12.13/

Terminator - analizator terminologije - v poljubnem besedilu označi izraze, ki so v Evrotermu /OK 24.6.14/

Evrokorpus - vzporedni korpusi prevodov (vir: Prevajalska služba Vlade RS); vsebujejo več kot 240 milijonov besed /OK 10.5.14/

22-jezični vzporedni korpus predpisov EU /OK 10.5.14/

EUABC - slovar EU za internetne uporabnike /OK 26.1.12/

Eur-lex - iskanje po polnem besedilu predpisov EU, možnost vzporednega prikaza besedila v dveh poljubnih jezikih EU /OK 5.5.12/

N-Lex - enoten dostop do nacionalne zakonodaje držav članic EU /OK 21.11.13/

Eur+lex - iskanje po EUR-Lexu, prirejeno za prevajalce /OK 10.5.13/

Tezaver Eurovoc (vir: Državni zbor) /OK 19.2.09/;
večjezični Eurovoc (vir: evropske skupnosti) /OK 3.11.12/;
Eurovoc kot Excelova datoteka /OK 22.12.14/

IATE - terminološki strežnik EU /OK 22.12.14/
o IATE-ju /OK 8.3.13/
podatke iz zbirke IATE lahko skopirate na vaš računalnik in ga uvozite v vaš terminološki program /OK 22.12.14/
IATE v obliki za uvoz v Multiterm in v druge terminološke programe (avtor: Henk Sanderson) /OK 16.1.15/

Slovar pojmov o Evropskem parlamentu /OK 24.5.13/;   v zapisu PDF /OK 24.11.12/

Nacionalni interoperabilnostni okvir - slovar pojmov /OK 24.5.13/

Slovensko-angleško-francoski glosar predsedovanja Republike Slovenije Svetu EU /OK 14.1.08/

Glosar Računskega sodišča /OK 30.12.13/

Glosar Slovenske obveščevalno-varnostne agencije /OK 30.12.13/

Glosarji, ki so jih naredili v ustanovah EU /OK 21.3.12/

Navodila za prevajanje pravnih aktov Evropskih skupnosti /OK 26.8.10/

Slogovni priročnik EU za prevajanje v angleščino /OK 12.12.12/

Pripomočki za slovenske prevajalce v ustanovah EU /OK 28.9.12/

Slogovni priročnik EU za prevajanje v slovenščino (PDF) /OK 31.12.12/
Slogovni priročnik EU za prevajanje v slovenščino (html in tiskana izdaja) /OK 12.12.12/

Napačna raba angleških izrazov v publikacijah EU /OK 8.3.13/;   alternativna lokacija /OK 17.6.13/

Nacionalna zakonodaja v jezikih držav članic EU (vir: EU) /OK 6.11.09/

DocHound - viri v EU, uporabni za prevajalce /OK 22.12.14/

energija
Slovensko-angleški glosar jedrske energije (izdelali študentje prevajanja na Filozofski fakulteti) /OK 7.6.07/

Angleško-slovenski slovar strokovnih izrazov za trg z električno energijo (vir: Univerza v Mariboru) /OK 25.3.13/

finance
Bančni izrazi: Abanka /OK 26.9.08/,   Banka Koper /OK 4.9.12/,   NKBM /OK 14.11.12/,   NLB /OK 22.12.14/,   SKB /OK 25.3.13/,   Reiffeisen bank /OK 6.11.07/

Borzni izrazi: Ljubljanska borza /OK 26.1.12/,   kazalniki na borzi /OK 23.11.07/,   delnice za začetnike (EN-DE-FR-IT-SL; okoli 700 izrazov) /OK 26.1.12/,   Alta /OK 31.5.10/,   Finport (GBD) /OK 3.8.10/,   Ilirika /OK 23.11.07/,   Perspektiva /OK 22.12.14/,   Soleco /OK 23.11.07/

Carinska nomenklatura TARIC /OK 25.3.13/

Angleško-slovenski slovarček davčnih izrazov (avtorica: Katja Benevol Gabrijelčič) /OK 21.1.14/

Finančni izrazi (vir: cekin.si) /OK 14.12.11/

Vodnik po finančni krizi (vir: Evropski parlament) /OK 30.12.13/

Angleško slovenski slovar najpogostejših finančnih pojmov /OK 13.1.11/; PDF (vir: Replika) /OK 7.7.10/;

računovodski izrazi (avtor: Ivan Turk) /OK 6.11.14/

Večjezični računovodski slovarček (vir: racunovodja.com) /OK 26.1.12/
še eden /OK 14.12.11/

Slovar izrazoslovja s področja financ (vir: MasterCard) /OK 24.6.11/

Mednarodni standardi revidiranja in mednarodna stališča o revidiranju - razlagalni slovar (vir: Slovenski inštitut za revizijo, december 2006, 47 strani) /OK 22.12.14/

Mednarodni standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju; standardi so v več jezikih; s številčnimi oznakami lahko sparite poljubna jezika /OK 22.12.14/

Pojasnila izrazov v zvezi z vrednostnimi papirji (vir: Infond) /OK 24.7.12/

Nemško-slovenski slovar zavarovalništva (2100 izrazov, avtorica: Tjaša Kuerpick) /OK 26.8.10/

gospodarstvo,
organizacija,
upravljanje
Slovensko-angleški glosar ekonomskih izrazov (izdelali študentje prevajanja na Filozofski fakulteti) /OK 20.2.09/

Slovensko-angleški glosar elektronskega poslovanja (izdelali študentje prevajanja na Filozofski fakulteti) /OK 7.7.10/

Ang.-slo. slovar gospodarstva in politike (vir: slovarji.info) /OK 26.8.10/

SKIS - standardna klasifikacija institucionalnih sektorjev (slo-ang) (vir: Statistični urad RS) /OK 26.1.12/

Slovensko-angleška standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) (vir: Statistični urad RS) /OK 26.1.12/
SKD v angleščini (vir: FIFO Ost) /OK 24.5.13/
SKD v nemščini /OK 24.5.13/
Slovensko-nemška standardna klasifikacija dejavnosti /OK 31.12.12/

Standardne klasifikacije (vir: Statistični urad RS) /OK 26.1.12/

Standardna mednarodna trgovinska klasifikacija (vir: Statistični urad RS) /OK 26.1.12/

Tematski slovar upravne kulture (vir: FDV; 2012) /OK 21.1.14/

Tematski slovar upravnega menedžmenta (vir: FDV; 2013) /OK 21.1.14/

gradbeništvo,
geodezija,
arhitektura
Angleško-slovenski slovar izrazov iz vzdrževanja cest (avtorica: Katja Benevol Gabrijelčič) /OK 11.2.08/

Geodetski slovar in tezaver (vir: FGG, Ljubljana) /OK 17.2.11/

Italijansko-slovenski glosar izrazov iz gotske arhitekture (avtorica: Tatjana Omerzel) /OK 7.2.08/

Enotna klasifikacija objektov (slo-ang) (vir: Statistični urad) /OK 26.1.12/

hrana,
pijača
Slovensko-hrvaški in slovensko-srbski kulinarični slovarček /OK 30.6.09/

Seznam pijač /OK 31.12.08/

Slovensko-angleški glosarček vinskih izrazov (izdelali študentje prevajanja na Filozofski fakulteti) /OK 7.6.07/

izobraževanje,
poklici
Terminologija s področja izobraževanja (vir: Eurydice Slovenija) /OK 18.1.12/

Terminologija evropske politike izobraževanja in usposabljanja /OK 21.11.13/

Kratice in okrajšave s področja vzgoje in izobraževanja, (vir: Eurydice Slovenija) /OK 18.1.12/

Slovensko-angleška standardna klasifikacija poklicev (vir: Statistični urad RS) /OK 26.1.12/
Abecedni seznam poklicev v slovenščini (vir: statistični urad) /OK 14.12.11/

Razvoj kakovosti izobraževanja odraslih /OK 24.5.13/

jezik
Svetovni jeziki (ang-nem-slo + kratica) (9 strani) /OK 31.8.10/

Večjezični glosar jezikovnih tehnologij (vir: Darja Fišer) /OK 24.5.07/

Narečja:
Slovenska narečja /OK 24.5.13/
Slovar idrijskih besed /OK 24.5.13/
Slovar kašarskega narečja /OK 24.5.13/
Koroške besede in fraze /OK 26.8.10/
Lovrenški slovar /OK 24.5.13/
Prekmursko-slovenski slovar (Franc Kuzmič) /OK 12.9.13/
Slovar prleških besed /OK 30.3.15/

Ang-slo slovnični izrazi /OK 31.8.10/

kemija
Angleško-slovenski biokemijski slovarček (vir: Slovensko Biokemijsko društvo) /OK 14.12.11/;
isti slovarček v zapisu PDF /OK 7.7.10/

Angleško-slovenski kemijski slovarček (vir: Nada Vukadinovič) /OK 30.3.15/

Kemijski slovarček (okoli 1000 pojmov; vir: Minet) /OK 31.12.08/

Večjezična kemijska terminologija (vir: Evropska agencija za kemikalije) /OK 31.5.12/

Angleško-slovenski in slovensko-angleški slovar laboratorijskih izrazov (avtorica: Nada Vukadinovič) /OK 7.2.08/

Periodni sistem elementov (vir: Wikipedija) /OK 26.1.12/

kratice in
krajšave
Slovarček krajšav vsebuje več kot 5700 krajšav (avtorica: Mojca Kompara) /OK 25.3.08/

Akademske okrajšave, kratice in kratke fraze (avtor: Tomaž Bartol) /OK 4.2.08/

Kratice in okrajšave s področja vzgoje in izobraževanja, (vir: Eurydice Slovenija) /OK 18.1.12/

Nemško-slovenski slovar kratic v stanovanjskih oglasih (vir: slovarji.info) /OK 26.8.10/

kultura in
umetnost
Večjezični filmski glosar /OK 21.1.14/

Glasbeni besednjak (avtor: Dušan Sancin) /OK 21.1.14/

Italijansko-slovensko-nemški glasbeni slovarček /OK 21.1.14/

SL-EN-DE-FR-IT gledališki terminološki slovar (vir: ZRC SAZU) /OK 28.8.13/; druga oblika istega slovarja /OK 28.8.13/

SL-IT-EN-DE-FR glosarček orglarskih izrazov (vir: Ars Organi Sloveniae) /OK 22.12.14/

matematika,
fizika,
statistika
Angleško-slovenski astronomski glosarček (avtorica: Petra Povšnar - seminar na FF) /OK 26.1.12/

Angleško-slovenski fizikalni slovarček (vir: Fakulteta za matematiko in fiziko) /OK 26.1.12/

Pretvorbe in pojasnila fizikalnih enot (vir: slovarji.info) /OK 22.12.14/

Angleško-slovenski matematični slovarček (vir: Fakulteta za matematiko in fiziko) /OK 6.8.13/

Hrvaško-slovenski matematični slovarček (vir: Fakulteta za matematiko in fiziko) /OK 9.2.09/

Italijansko-angleško-slovenski matematični glosarček (avtor: Sergio Invernizzi); v zapisu za Excel /OK 6.11.14/

Angleško-slovenski in slovensko angleški glosar statističnih izrazov (vir: Statistično društvo Slovenije) /OK 26.1.12/

Večjezični statistični glosar (vir: International Statistical Institute, vsebuje več kot 4000 izrazov; približno pol slovenskih izrazov je neuporabnih, ker so bili ustvarjeni s strojnim prevajanjem) /OK 26.1.12/

Slovarček statističnih pojmov (avtor: Matej Kovačič) /OK 14.12.14/

medicina,
farmacija,
zdravje
Farmacevtski terminološki slovar (SL-EN-LAT; vir: ZRC SAZU) /OK 28.8.13/

Slovenski medicinski e-slovar (več kot 67.000 izrazov; več kot 100 avtorjev) /OK 22.12.14/

Slovar medicinskih izrazov /OK 17.12.08/,
narejen na Filozofski fakulteti (izdelali študentje prevajanja) /OK 17.12.08/

Slo-ang-nem slovarček anatomije (578 izrazov; vir: slovarji.info) /OK 31.8.10/

Pojmovnik v zvezi z elektromagnetnimi sevanji (vir: Inštitut za neionizirna sevanja) /OK 29.8.12/

Večjezični glosar in enciklopedija fizikalnih izrazov v medicini /OK 13.1.11/

Matična celica in napredno zdravljenje - slovar (avtorja: Primož Rožman in Mojca Jež) /OK 22.12.14/

Slovarček izrazov v zvezi z nosečnostjo /OK 14.12.11/
še eden /OK 14.12.11/

Angleško-slovenski glosarček otorinolaringološke opreme (avtorica: Tatjana Jarc) /OK 7.7.11/

Glosar rak dojke (diplomska naloga B. Sever) /OK 24.6.11/

Slovarček izrazov v zvezi z zdravjem /OK 29.6.09/

Priročnik o zdravilih (avtor: Jaro Lajovic) /OK 17.12.08 ? 22.12.14/

Medicinski slovarček: oftalmologija, okulistika /OK 17.12.08/

Baza podatkov o zdravilih /OK 17.12.08/

Glosar izrazov iz varnosti in zdravja pri delu (vir: MDDSZ) /OK 4.1.11/

Slovarček medicinskih in prehranskih pojmov (vir: Fidimed) /OK 14.12.11/

Slovenski terminološki slovar zdravstvene informatike (opis) /OK 22.12.14/

Terminološki slovar izrazov v sistemu zdravstvenega varstva (vir: Ministrstvo za zdravje) /OK 22.12.14/

naravoslovje
Geološki terminološki slovar (SL-EN; vir: ZRC SAZU) /OK 28.8.13/; alternativna oblika (vir: ZRC SAZU) /OK 28.8.13/

Slovensko-angleški geološki glosarček - stratigrafija (avtor: Dragan Milosavljevič - seminar na FF) /OK 4.11.11/

Slovarček naravoslovnih znanosti (vir: Kvarkadabra) /OK 26.1.12/

Slovensko-angleški glosarček uporabnih izrazov pri pisanju znanstvenih in tehniških poročil /OK 6.11.14/

okolje,
odpadki
GEMET - splošni večjezični okoljski besednjak (vir: Evropsko okoljsko informacijsko in opazovalno omrežje) vsebuje več kot 5000 izrazov v več kot 20 jezikih /OK 16.5.09/

EuroGeoNames - evropska zemljepisna imena /OK 25.3.13/

Standardna opozorila za označevanje nevarnih snovi in pripravkov (slo-ang-nem) (45 strani; vir: slovarji.info) /OK 31.8.10/

Klasifikacijski seznam odpadkov (vir: Uradni list RS, št. 20/01 priloga 1) /OK 26.1.12

Slovensko-angleško-nemški klasifikacijski seznam odpadkov (avtor: Franc Smrke) /OK 3.8.13/

Nem-slo slovar odpadkov /OK 31.8.10/

Ang-slo slovar odpadkov /OK 31.8.10/

Večjezični glosar o okolju (vir: Evropska agencija za varstvo okolja) /OK 30.12.13/

Angleško-slovenski slovarček izrazov v zvezi s podnebnimi spremembami /OK 14.1.12/

Slovarček izrazov s področja radioaktivnih odpadkov - od strani 74 dalje (vir: Agencija za radioaktivne odpadke) /OK 31.5.12/

Nemško-slovenski slovar tehnike varstva okolja (38 strani; vir: slovarji.info) /OK 31.8.10/

DE-SL okoljevarstveni glosar (avtorica: Petra Finžgar) /OK 24.8.11/

računalništvo,
informatika


vzporedno
iskanje
po več
računalniških
slovarjih

(hitrejše
iskanje)
/OK 10.5.13/
Pojmovnik v zvezi z digitalnimi potrdili (vir: SIGOV-CA) /OK 22.12.14/

Slovarček pojmov v zvezi z Excelom (vir: Microsoft) /OK 26.1.12/

Pojmovnik elektronskega podpisovanja in sorodnih pojmov iz elektronskega poslovanja (avtor: Janez Toplišek) /OK 11.2.10/; večjezični pojmovnik /OK 4.2.08/

Islovar - terminološki slovar izrazja iz informatike (vir: Slovensko društvo Informatika) /OK 26.1.12/

Spletni iskalnik po Microsoftovi večjezični terminologiji /OK 26.1.12/;
možnost kopiranja Microsoftove terminologije /OK 25.8.10/

Glosar izrazov, ki se pojavljajo v programu Mozilla /OK 5.1.10/

Angleško-slovenski računalniški slovarček (Vir: IJS) /OK 5.1.10/

Angleško-slovenski računalniški slovarček (Avtor: Matjaž Gams) /OK 5.1.10/

Mini slovarček nekaterih računalniških izrazov /OK 31.8.10/

Slovarček spletnih izrazov /OK 4.9.12/
še eden /OK 22.12.14/

Žargon na internetu /OK 30.8.07/

Sočasno iskanje po več računalniških slovarjih (izpis rezultatov iz vsakega slovarja v posebnem oknu ali zavihku) /OK 10.5.13/

strojništvo
Terminološki slovar avtomatike (vir: ZRC SAZU) /OK 10.2.15/
Terminološki slovar avtomatike (vir: Društvo avtomatikov Slovenije) /OK 16.1.15/

Ang-nem-slo slovarček avtomatike (vir: Društvo avtomatikov Slovenije) /OK 22.12.14/

Slovensko-angleški slovar tehnike dvigal (vir: slovarji.info) /OK 26.8.10/

Slovarček kmetijskih strojev slo-ang-nem (vir: slovarji.info) /OK 26.8.10/

Nem.-slo slovarček kosilnic (2 strani; vir: slovarji.info) /OK 31.8.10/

Nemško-slovenski in slovensko-nemški glosar maziv (avtorja: Majda Gregorka in Vlado Barabaš) /OK 24.5.13/

Slo-nem slovar orodij (avtorica: Tjaša Kuerpick) /OK 26.8.10/
Slo-ang-nem verzija (8 strani; vir: slovarji.info) /OK 31.8.10/

Slovarček izrazov v zvezi s plini (vir: Istrabenz) /OK 29.8.12/

Slovensko-nemško-angleški slovarček delov strojev (vir: slovarji.info) /OK 26.8.10/

Slovensko-angleško-nemški slovar vijakov (vir: slovarji.info) /OK 26.8.10/

Mali slovar težkih vozil (slo-nem-ang) (vir: slovarji.info) /OK 26.8.10/

Slovar žičnic (nem-slo) (569 izrazov; vir: slovarji.info) /OK 26.8.10/

šport
Športni slovarček (En-PL-SL-SV-TR-ES; vir: CMEPIUS) /OK 12.9.13/

Slovarček izrazov iz aikida (vir: klub Ki aikido) /OK 24.6.11/; pa še eden (vir: društvo Aktivček) /OK 4.9.12/

Kolesarski izrazi v jezikih EU /OK 21.11.13/
Slovensko-angleški slovarček kolesarstva (vir: slovarji.info); /OK 31.8.10/
Slovensko-nemški slovarček kolesarstva (vir: slovarji.info) /OK 26.8.10/

Ang-slo nogometni slovarček /OK 31.8.10/

Angleško-slovenski slovar potapljaštva (avtorica: Katja Benevol Gabrijelčič) /OK 21.1.14/

Smučarski terminološki slovar (SL-DE-EN; vir: ZRC SAZU) /OK 28.8.13/

tehnika,
tehnologija
Slovarček avtomobilskih izrazov (vir: Chevrolet) /OK 4.9.12/

Pojasnila avtomobilskih izrazov (vir: Toyota) /OK 22.12.14/

Interni večjezični priročnik izrazov in definicij za elektrotehniko in elektroniko (vir: Urad za standardizacijo in meroslovje) /OK 30.7.13/

Electropedia - večjezična elektrotehniška terminološka zbirka /OK 30.7.13/

Angleško-slovenski lesarski slovarček (avtor: Tomaž Bartol) /OK 13.1.11/

Letalska terminologija (vir: Ministrstvo za infrastrukturo) /OK 22.12.14/

Slovarčki izrazov v zvezi z napravami za domačo rabo /OK 8.7.13/

Angleško-slovenski naslovi standardov katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda z zahtevami Pravilnika o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej /OK 3.1.12/

Pojmovnik iz zabavne elektronike (vir: Sony) /OK 23.11.10/

tekstil
Nem-slo slovar tekstila in tekstilnih izdelkov (10 strani) /OK 31.8.10/

Večjezični tekstilni slovar - več kot 2000 izrazov v 16 jezikih /OK 26.1.12/

Prevodi imen tekstilnih vlaken - slovensko, italijansko, angleško, nemško, francosko (vir: TZS) /OK 22.12.14/;

Okrajšave tekstilnih vlaken (vir: Urša Stankovič Elesini) /OK 19.2.09/

Trgovska imena tekstilnih vlaken (vir: TZS) /OK 22.12.14/

telekomunikacije
Glosarček izrazov Agencije za pošto in elektronske komunikacije /OK 4.9.12/

Ang-slo glosarček kratic pri mobilnih komunikacijah (od str. 8 do str. 22; avtor: Aljaž Vodopivec) /OK 31.8.10/

Angleško-slovenski in angleško-slovenski slovar telekomunikacij; slovar vsebuje več kot 9000 izrazov (vir: LTFE) /OK 24.8.11/

Angleško-slovenski slovarček kratic iz telekomunikacij /OK 24.6.11/

transport
Slovenski glosar za statistiko transporta /OK 14.12.11/
Angleški glosar za statistiko transporta /OK 16.1.15/
Francoski glosar za statistiko transporta /OK 14.12.11/
Ruski glosar za statistiko transporta /OK 14.12.11/

Slovensko-angleški slovar transporta (vir: slovarji.info) /OK 26.8.10/

Slovensko-nemško-angleški slovar za varnostne pasove /OK 31.8.10/

Slovenska pomorska terminologija, ang-slo. (avtor: Rok Sorta) /OK 22.12.14/

trženje,
oglaševanje
Angleško-slovenski glosar terminov v spletnem oglaševanju (vir: iprom) /OK 29.1.08/

Pojasnila izrazov v zvezi s tržnimi raziskavami (vir: Mediana) /OK 6.11.14/

turizem
Slovensko-angleški glosarček turističnih izrazov (izdelali študentje prevajanja na Filozofski fakulteti) /OK 7.6.07/

Slovensko-nemški glosarček turističnih izrazov (izdelali študentje prevajanja na Filozofski fakulteti) /OK 7.6.07/

vojska
Priročni slovensko-angleški slovar vojaškega gorništva; datoteka PDF, 48 str. (vir: Slovenska vojska; 2013) /OK 29.10.13/

Priročni angleško-slovenski slovar vojaškega gorništva; datoteka PDF, 44 str. (vir: Slovenska vojska; 2013) /OK 29.10.13/

Priročni slovensko-nemški slovar vojaškega gorništva; datoteka PDF, 48 str. (vir: Slovenska vojska; 2013) /OK 29.10.13/

Priročni nemško-slovenski slovar vojaškega gorništva; datoteka PDF, 56 str. (vir: Slovenska vojska; 2013) /OK 29.10.13/

Angleško-slovenski vojaški terminološki slovar (na osnovi NATO AAP6); datoteka PDF, 260 str. (vir: Slovenska vojska) /OK 29.10.13/

Začasni angleško-slovenski vojaški priročni slovar; datoteka PDF, 137 str. (avtorja: Branimir Furlan, Marjan Mahnič; Slovenska vojska; 1996) /OK 29.10.13/

Slovensko-angleški vojaški priročni slovar; datoteka PDF, 136 str. (avtorja: Branimir Furlan, Marjan Mahnič; Slovenska vojska, 1999) /OK 29.10.13/

Gradivo za razlagalni vojaški slovar; datoteka PDF, 85 str., 1737 slovarskih sestavkov (nosilec projekta: ZRC SAZU; 2009) /OK 29.10.13/

DE-SL Jezikovni priročnik za tolmače in prevajalce na obrambnem področju; datoteka PDF, 117 str. (nosilec projekta: ZRC SAZU; 2009) /OK 29.10.13/

Problematika prevajanja vojaških činov: 1, 2, 3 (vir: Slovenska vojska) /OK 29.10.13/

Članki o vojaški terminologiji (vir: Slovenska vojska) /OK 29.10.13/

zemljepis
Prispevek k poenotenju rabe podomačenih tujih zemljepisnih imen v slovenskem jeziku (avtor: Drago Kladnik) /OK 12.9.13/

Abecedni seznam imen držav, uradnih kratkih in polnih imen držav (ISO 3166) (vir: KSZI) /OK 26.1.12/

Slovenska imena držav (avtorja: Drago Kladnik, Drago Perko, ZRC SAZU) /OK 22.12.14/

Slovenski eksonimi (podomačena zemljepisna imena; vir: ZRC SAZU) /OK 22.12.14/

Slovenski geografski terminološki slovar (vir: ZRC-SAZU) /OK 28.8.13/

Nekateri geografski izrazi v slo., ang., nem., fra. in špa. (vir: Geodetska uprava RS) /OK 26.1.12/

Slovensko-angleški slovarček izrazov v zvezi s slapovi /OK 17.2.11/

Toponimska navodila za Slovenijo; vsebuje tudi slovenske prevode nekaterih angleških, hrvaških, italijanskih, madžarskih in nemških besed (vir: Geodetska uprava RS) /OK 6.11.07/

Slovensko-angleški slovar toponimske terminologije (vir: Geodetska uprava RS) /OK 26.1.12/

Tuja zemljepisna imena v slovenščini; več kot 2300 pojmov (vir: Geodetska uprava) /OK 26.1.12 ? 16.1.15/

Seznam tujih zemljepisnih imen v slovenskem jeziku (vir: Geodetska uprava RS) /OK 19.2.09 ? 16.1.15/;
alternativni naslov /OK 6.11.07/

drugo
Terminološka baza LexALP - strokovna terminologija iz Alpske konvencije /OK 25.3.13/

Slo-ang-nem glosar arhivske terminologije (avtorica: Maja Koleša) /OK 23.12.10/

Slovar antične mitologije (avtorica: Bronislava Aubelj, Založba Modrijan) /OK 12.9.13/

Mali slovar azijskih filozofij (avtorica: Maja Milčinski) /OK 24.8.11/;   alternativna lokacija /OK 30.10.13/

Barvni geslovnik /OK 16.1.15/; kopija

Angleško-slovenski in slovensko-angleški slovar bibliotekarske terminologije; več kot 5000 gesel (avtor: Ivan Kanič, Zlata Dimec, Polona Vilar) /OK 23.11.10/
isti slovar v kombinaciji z blogom /OK 23.11.10/
isti slovar v zapisu PDF /OK 23.11.10/

Pomenski slovar izrazov pri bridžu (avtor: Ljubomir Kostevc) /OK 24.8.11/

Urejena terminologija s foruma prevajalcev (uredil: Franc Smrke) /OK 24.5.13/

Fotografski izrazi /OK 19.2.09/
EN-SL fotografski glosar (vir: FF) /OK 24.8.11/
še en vir /OK 4.9.12/

Govorni pomočnik - izgovor tujih besed (vir: RTV Slovenija) /OK 17.2.11/

Večjezični glosar hidrologije /OK 31.7.13/

EN-SL glosarček izrazov iz iger na srečo (avtorica: Janja Milost) /OK 24.8.11/

Slovarček izrazov v zvezi z inovacijami /OK 14.12.11/

Glosar o intelektualni lastnini /OK 30.12.13/

Jogijski in ezoterični izrazi /OK 24.7.12/

Konferenčna terminologija v angleščini, francoščini, nemščini, slovenščini in španščini /OK 26.1.12/

Pripomoček za sestavljalce in reševalce križank (vsebuje okoli 180.000 gesel) /OK 6.11.09/; podoben slovar /OK 4.2.08/

Slovar strokovne terminologije v logistiki (SL-HR-SR-EN-MK-BS) /OK 24.6.11/

Megiserjev slovar /OK 11.2.10/

Nemško-slovenski slovarček nazivov, naslavljanja, pisnih in ustnih nagovorov (9 strani, vir: slovarji.info) /OK 26.8.10/

Slovensko-angleški slovarček izrazov v zvezi z nesrečami, katastrofami in prvo pomočjo (vir: slovarji.info) /OK 26.8.10/

Planinski terminološki slovar (SL-DE-EN-FR-IT; vir ZRC SAZU) /OK 28.8.13/

Angleško-slovenski slovarček izrazov iz pokra (vir: Poker klub) /OK 14.12.11/

Večjezični slovar sneg in plazovi (SL-DE-IT-FR-EN-ES) (avtor: Pavle Šegula) /OK 26.1.12/

Slovar slovenskih izrazov pri razstreljevanju (avtor: Vlado Železnikar) /OK 16.1.15/

Slovenski, nemško-slovenski in latinsko slovenski rodoslovni slovar (vir: Slovensko rodoslovno društvo) /OK 17.2.11/

Skavtski slovar /OK 21.11.13/

Angleško-slovenski slovar iz socialne varnosti (avtorica: Katja Benevol Gabrijelčič) /OK 14.12.11/

Mali socialnopedagoški slovar (slo-ang-fra-nem); (vir: ZZSP) /OK 16.1.15/

Terminologija o skrbi za starejše /OK 21.11.13/

EuroTermBank - večjezična terminološka zbirka /OK 2.10.13/

Tipografski geslovnik (avtorica: Klementina Možina) /OK 19.2.09/; isti geslovnik v zapisu PDF /OK 19.2.09/

Francosko-angleško-slovenski izrazi v zvezi z vodo (vir: Srednja šola Veno Pilon, Ajdovščina) /OK 20.2.09 ? 16.1.15/

Nemško-slovenski slovar zastav, praporov in cerkvenih izdelkov (avtorica: Tina Vidmar) /OK 6.11.09/

Angleško-slovenski slovar obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (vir: ZPIZ) /OK 24.6.11/

Program za luščenje terminologije iz slovenskih besedil (avtorica: Špela Vintar) /OK 10.6.10/

Terminologišče - spletno mesto Sekcije za terminološke slovarje Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU /OK 28.8.13/

Slovenski terminološki portal /OK 4.1.11/; poročilo o projektu

Terminološki slovarji, izdani po letu 2001 /OK 7.7.11/

Terminološki viri v slovenskih knjižnicah (avtorica: Špela Vintar) /OK 10.6.10/korpusi
Uporaba korpusov pri prevajanju /OK 30.3.15/

Enojezični
korpusi za slovenščino /OK 30.3.15/

Gigafida - nadgradnja korpusa FIDA, dostop brez registracije (vsebuje okoli 1,2 milijarde besed) /OK 30.3.15/

Kres - izvleček iz korpusa FIDA (vsebuje sicer "samo" okoli 100 milijonov besed, a je bolj uravnotežen kot Gigafida) /OK 30.3.15/

FIDA plus - najobsežnejši korpus slovenskega jezika (vsebuje več kot 600 milijonov besed) - prosto dostopen (brezplačna registracija) /OK 25.3.09/

Nova beseda - besedilni korpus na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC-SAZU (vsebuje več kot 240 milijonov besed) /OK 30.3.15/

Govorni korpus slovenskega jezika /OK 7.3.11/

Korpus besedil odnosov z javnostmi, (vir: FDV; 1,8 milijona besed) /OK 31.12.08 ? 16.1.15/

Enojezični korpusi na IJS: IMP, Gigafida, KRES, GOS, TRANS5, EU DGT, jaSlo, LeMonde, DSI, SDJT, Tweet-sl, KONJI, FILMI, Japonski, Spook /OK 21.1.13/

Korpus turističnih besedil; vsebuje okoli 27 milijonov besed /OK 31.5.12/
Dvo- ali večjezični:
Evrokorpus - najobsežnejši slovensko-tujejezični vzporedni korpus; vsebuje več kakor 240 milijonov besed /OK 10.5.13/

22-jezični vzporedni korpus predpisov EU /OK 10.5.13/

Glosbe - večjezični glosar in pomnilnik prevodov /OK 21.3.12/

WeBiText - iskanje po večjezičnem korpusu /OK 9.10.13/

TAUS - iskanje po velikem korpusu, 23 jezikovnih kombinacij /OK 21.10.13/

MyMemory - iskanje po velikem korpusu (300 M segmentov), več kot 80 jezikov /OK 9.10.13/

Keybot - prikaz stavkov v izvirniku in prevodu, po želji z obsežnejšim kontekstom; okoli 200 jezikov /OK 30.10.13/

OPUS - open source parallel corpus: večjezični korpusi iz naslednjih virov: EMEA, Evropska ustava, govori v Evropskem parlamentu, Open Office, KDE, PHP (avtor: Jörg Tiedemann) /OK 21.10.13/

Eur-lex - iskanje po polnem besedilu predpisov EU, možnost vzporednega prikaza besedila v dveh poljubnih jezikih EU /OK 5.2.09/; korpusni izpis iz EUR-Lexa /OK 13.5.13/

Korpus LexALP - strokovna terminologija iz Alpske konvencije /OK 12.9.13/

Vzporedni korpus slovanskih in drugih jezikov (pregled po jezikih) /OK 31.5.12 ? 16.1.15/

Google kot dvojezični primerljivi korpus /OK 10.1.11/

Korpusni (in drugi) viri (Vir: SDJT) /OK 9.10.13/
O korpusih za prevajalce (avtorica: Špela Vintar) /OK 19.2.09/; PDF /OK 19.2.09/pomnilniki
prevodov
Prosto dostopni pomnilniki prevodov prevajalske službe v Komisiji EU do vključno leta 2012 /OK 19.11.13/;
alternativna lokacija /OK 16.1.15/

Prosto dostopni pomnilniki prevodov Evropskega centra za preprečevanje bolezni (mini pomnilnik: okoli 2000 segmentov) /OK 12.12.12/

OPUS - open source parallel corpus: večjezični korpusi iz naslednjih virov: EMEA, Evropska ustava, govori v Evropskem parlamentu, Open Office, KDE, PHP (avtor: Jörg Tiedemann) - podatke, ki so v zapisu TMX, lahko uporabite za izdelavo ali dopolnitev lastnega pomnilnika prevodov /OK 24.6.11/odgovori
na
jezikovna
in
prevajalska
vprašanja
Prevajanje:
Če v doslej naštetih slovarjih niste našli iskane besede, vam bodo morda lahko pomagali drugi prevajalci; slovenski se zbirajo na forumu prevajalcev /OK 14.12.11/
in na tem forumu /OK 14.12.11/

Mojster prevodov - zbirka napačnih prevodov /OK 28.7.08/
Slovenščina:
Forum oddelka za slovenistiko /OK 12.9.13/

Odgovori na jezikovna vprašanja o slovenščini; vir: ŠUSS /OK 6.7.10/


Praktični spisovnik - šola strokovnega ubesedovanja (avtor: Miran Hladnik) /OK 17.2.11/

Wikipedija - prosto dostopna enciklopedija v slovenščini /OK 31.3.11/

Spletni arhiv - če veste, da je neka spletna stran obstajala, zdaj pa ni več dosegljiva, jo lahko poiščete v arhivu. /OK 25.3.08/

Spletni slovar slovenskega jezika (projekt "Sporazumevanje v slovenskem jeziku") /OK 12.12.12/

Slogovni priročni za slovenščino (projekt "Sporazumevanje v slovenskem jeziku") /OK 19.11.13/

Oblikoslovni označevalnik (tagger) za slovenščino (projekt "Sporazumevanje v slovenskem jeziku") /OK 24.6.11/; alternativna lokacija (avtor: Miha Grčar) /OK 24.6.11/

Slovenski oblikoslovni leksikon (projekt "Sporazumevanje v slovenskem jeziku") /OK 12.12.12/

Oblikoskladenjski razčlenjevalnik (parser) za slovenščino (projekt "Sporazumevanje v slovenskem jeziku") - opis programa /OK 30.3.15/

ToTaLe - morfosintaktični analizator in lematizator (vir: IJS) /OK 18.4.13/

Slovarji za tuje jezike

angleščina (enojezični slovarji; pri drugih slovarjih je večinoma eden od jezikov angleški)
albanščina bolgarščina bosanščina češčina črnogorščina danščina
esperanto estonščina finščina francoščina grščina hrvaščina
irščina islandščina italijanščina katalonščina latinščina letonščina
litovščina madžarščina makedonščina malteščina nemščina nizozemščina
norveščina poljščina portugalščina romunščina ruščina slovaščina
slovenščina srbščina španščina švedščina turščina ukrajinščina
večjezični slovarji mobi korpusi enciklopedije pripomočki
iskanje strojno prevajanje pomnilniki prevodov drugi viri

prikaži vse - skrij vse

angleščina

Splošno

OneLook: en uporabniški vmesnik za iskanje po različnih splošnih in terminoloških slovarjih - dostop do več kot 12 milijonov besed v več kot 1000 slovarjih /OK 26.3.09/

Meta glossary - definicije pojmov /OK 19.11.13/

Look Way Up - slovar in tezaver (definicije, sinonimi, primeri rabe; vsaka beseda v definiciji je aktivno povezana s slovarjem; verzija za mobilni telefon), 250.000 izrazov (vir: RES) /OK 5.1.12/

Ninja words - hiter slovar; definicije so iz Wiktionarya, če jih tam ni, pa iz Wordneta /OK 26.3.08/

Angleški slovar, definicije, izgovor besed /OK 10.2.15/

Slovarji Cambridge /OK 13.1.11/

Slovarji Collins /OK 16.7.09/

Longman dictionary of Contemporary English /OK 8.3.13/

Macmillan - enojezični angleški razlagalni slovar in tezaver (korpusno izdelan, sinonimija, kontekst) /OK 10.2.15/

Slovar in tezaver Merriam-Webster /OK 8.3.13/

Slovarji Oxford /OK 21.1.14/

Oxford advanced Learner's dictionary /OK 21.1.14/

Webstrov slovar na Univerzi Carnegie Mellon; zanimiv je, ker so besede, s katerimi nam slovar pojasni iskani pojem, nadaljnji hipertekstni kazalci /OK 8.3.13/
še ena izvedba Webstrovega slovarja /OK 21.1.14/

The free dictionary - jezikovni portal z naborom enojezičnih, dvojezičnih in terminoloških slovarjev, tezavrom in enciklopedijo /OK 10.2.15/

Fine dictionary - vključuje definicije iz štirih virov: Wordnet, Webster's Revised Unabridged Dictionary, Century Dictionary and Cyclopedia in Chamber's Twentieth Century Dictionary) /OK 13.2.13/

Wordnik /OK 25.3.13/

Slovarji Babylon /OK 23.8.07/

Dante - leksikalna baza za angleščino /OK 25.3.13/

Wiktionary (več kot 600.000 izrazov) /OK 28.7.08/

Roget's Thesaurus /OK 21.1.14/
thesaurus.net - tezaver, sinonimi, antonimi /OK 10.2.15/

Vizualni tezaver /OK 16.1.12/
WordVis - vizualni slovar /OK 22.3.12/
še eden (vsebuje več kot 150.000 besed) /OK 16.1.12/

Wordnet je slovar sinonimov, homonimov in antonimov. Razvit je bil na Univerzi v Princetonu /OK 22.8.07/.
Lahko ga dobite tudi v Vancouvru /OK 6.7.10/. Čeprav gre za isti program, nam verzije na različnih strežnikih izpišejo različne rezultate, zato je zanimivo (vsaj v začetku) preizkusiti vse. Če nameravate program pogosto uporabljati, ga skopirajte na vaš računalnik. /OK 6.11.09/

Visuwords - relacije med besedami v WordNetu v grafični obliki /OK 13.1.11/

Wordweb - angleški enojezični slovar - skopirate z interneta in ga namestite na vaš PC (150.000 besed, 120.000 sinonimov) /OK 13.1.11/

Soulovi sinonimi /OK 21.1.14/

Slogovna priporočila za pisanje v angleščini (vir: Evropska komisija) /OK 26.8.10/

Slogovni priročniki za pisanje v angleščini /OK 16.1.15/

Za boljšo angleščino - angleške kolokacije s primeri iz korpusa /OK 1.7.09/

Izgovorjava angleških besed; slovar vsebuje prek 120.000 besed; lahko ga skopirate na svoj računalnik in ga uporabljate lokalno (vir: Univerza Carnegie Mellon) /OK 6.7.10/;
drugi slovar te sorte /OK 23.6.08/;
izgovorjava angleških imen /OK 23.6.08/

Razlike med angleščino in amerikanščino (vir: Wikipedia) /OK 6.11.09/; glosar o tej temi /OK 19.2.08/

Severnoameriška narečja /OK 24.5.13/

Urban dictionary - žargonski izrazi /OK 12.6.11/

Etimološki slovar angleščine (avtor: Douglas Harper) /OK 29.1.08/

Angleški neologizmi /OK 16.7.09/

Angleške fraze /OK 23.6.08/; podoben glosar /OK 23.6.08/; Babylonov glosar idiomov /OK 4.11.11/; idiomi v več jezikih /OK 4.11.11/

WriteExpress - angleške rime /OK 30.8.07/

Malo za šalo, malo zares: The Omnificent English Dictionary in Limerick Form - poskus definirati pojme iz Oxford English Dictionary v obliki šaljivih petvrstičnih pesmic - trenutno jih je več kot 80.000 /OK 21.1.14/

Angleška slovnica /OK 28.7.08/; podobna stran /OK 11.2.10/; še ena stran /OK 23.8.12/
nepravilni glagoli /OK 23.8.07/ drugi vir /OK 31.8.10/
preverjanje morebitnih slovničnih napak v besedilu /OK 9.10.13/

Pogoste napake v angleščini /OK 6.7.10/

Pravilen zapis angleških besed /OK 29.1.08/

Britanski državni korpus /OK 30.1.08/

Arheologija

Glosar arheoloških izrazov /OK 21.1.14/

Avtomobilizem

Slovar avtomobilskih izrazov (več kot 20.000 izrazov) /OK 21.1.14/

Glosar avtomobilskih izrazov (vir: AutoTrader) /OK 25.3.13/

Slovar avtomobilskih izrazov /OK 31.12.08/

Biologija

Glosar botaničnih izrazov; vsebuje okoli 800 izrazov (vir: B&T world seeds) /OK 4.3.11/;
imena rastlin /OK 4.2.08/

Glosar z 800 izrazi iz biologije /OK 22.8.07/

Seznam glosarjev iz biologije /OK 6.5.11/

Glosar biotehnologije (vir: FAO) /OK 21.1.13/

Čebelarski glosar /OK 9.11.09/

Borza

Borzni izrazi (vir: Schaeffers) /OK 30.1.08/

Izrazi v zvezi s trgovanjem z vrednostnimi papirji (vir: Center for Futures Education) /OK 6.7.10/

Izrazi v zvezi z vlaganjem v vrednostne papirje (Investopedia) /OK 30.1.08/

Filozofija

Slovarji s področja filozofije (vir: Peter Suber) /OK 14.12.11/

Finance, upravljanje

Carinski izrazi (vir: ASEAN) /OK 25.3.13/

Angleška davčna terminologija /OK 29.6.12/

Davčna terminologija po OECD /OK 29.6.12/

Finančni glosar; vsebuje več kot 8000 izrazov (vir: Bloomberg) /OK 30.1.08/

Glosar finančnih izrazov (vir: Vernimmen.com) /OK 28.7.08/

Glosar finančnih izrazov; vsebuje prek 8000 besed (avtor: Campbell R. Harwey) /OK 6.7.10/

Še en glosar finančnih izrazov vsebuje definicije prek 300 izrazov; seznam vseh izrazov dobite, če iskalno okence pustite prazno in kliknete Search (vir: Art Branch Inc.) /OK 20.11.08/

Finančni glosarčki /OK 11.9.13/

Izrazi v zvezi s proračunom /OK 17.2.11/

Glosar v zvezi z delovanjem malih podjetij (avtor: Carl O. Trautmann) /OK 17.2.11/

Poslovni slovar /OK 29.6.12/

Glosar v zvezi z vodenjem projektov /OK 2.7.09/

SAP-ova terminologija /OK 21.1.14/

Fizika, matematika, statistika

Glosar izrazov iz astronomije (avtor: Stuart Clark) /OK 24.6.11/

Fizikalni izrazi (vir: MIT) /OK 6.5.11/

Pretvornik fizikalnih enot /OK 31.1.08/

Statistični glosar: strokovni /OK 14.12.11/, poljudni /OK 30.8.07/

Terminologija o statističnih metapodatkih (vir: EU) /OK 29.6.12/

Fotografija

Fotografski izrazi (vir: Kodak) /OK 4.2.08/

Gradbeništvo

Glosar izrazov v zvezi z betonom /OK 29.1.08/

Izobraževanje

Evropski glosar o izobraževanju - 1.del: izpiti, kvalifikacije in nazivi (vir: EU) /OK 21.11.13/

Evropski glosar o izobraževanju - 2.del: izobraževalne ustanove (vir: EU) /OK 21.11.13/

Evropski glosar o izobraževanju - 4.del: osebje za upravljanje, nadzor in podporo (vir: EU) /OK 21.11.13/

Šolska terminologija /OK 17.2.11/

Kemija

Periodni sistem elementov /OK 31.1.08/

Parfumi /OK 10.2.15/

Kratice in okrajšave

Obsežen seznam s kazalci na slovarje kratic /OK 1.2.07/

Več kakor 900.000 kratic iz tehnike, računalništva, telekomunikacij in vojskovanja (vir: Mountain Data Systems) /OK 29.5.10/

Več kakor 600.000 kratic /OK 24.7.12/

Slovarček angleških kratic; vsebuje okoli 18.000 pojmov (avtor: Peter Flynn, University College Cork) /OK 24.7.12/

Angleške kratice in sleng /OK 22.12.14/

Angleške kratice in okrajšave /OK 22.3.12/

Še en seznam kratic /OK 22.3.12/

Slovarček kratic; vsebuje okoli 12.000 pojmov - poleg splošnih je v njem poudarek na kraticah iz kemije in spektroskopije /OK 30.8.07/

Slovar kratic, nemški in angleški /OK 24.5.13/

Logistika

Logistični glosar /OK 21.1.14/

Medicina

Medicinski slovar vsebuje več kot 200.000 medicinskih, farmacevtskih, biomedicinskih in zdravstvenih kratic in okrajšav (vir: MediLexicon International Ltd.) /OK 10.11.09/

Mercksov priročnik /OK 24.6.11/

Medicinski slovar na Free Dictionary vsebuje podatke iz American Heritage Stedman’s Medical Dictionary (okoli 45.000 izrazov) in Dorland's Medical Dictionary (okoli 40.000 izrazov) /OK 24.7.12/

Medicinski slovar /OK 17.12.08/

Glosar medicinskih izrazov (vir: MedicineNet) /OK 17.12.08/

Glosar izrazov v zvezi z rakom (vir: Canadian Cancer Society) /OK 17.12.08/
Glosar izrazov v zvezi z rakom (vir: National Cancer Institute) /OK 21.1.13/

Medicinska enciklopedija (vir: RES) /OK 17.12.08/

Pravo

Pravni glosar (vir: Farlex) /OK 24.7.12/

Glosar pravnih izrazov (vir: Lectric Law Library) /OK 4.11.11/

Glosar pravnih izrazov - 15.000 izrazov (vir: Lawyer Intl.) /OK 30.6.09/

Glosar pravnih izrazov (avtor: Lloyd Duhaime) /OK 1.2.07/

Mediacija, alternativno reševanje sporov: ADR, MSI OK 4.11.11/

Računalništvo in telekomunikacije

Tabela ASCII znakov /OK 24.6.11/

Glosar izrazov v zvezi z internetom (Matisse Enzer) /OK 30.9.2007/

Varnost v internetu (RFC 2828) /OK 22.8.07/

Glosar mobilne telefonije /OK 16.1.15/

Pojasnila računalniških izrazov (avtor: Denis Howe) - slovar vsebuje več kot 14.000 besed; ob iskani besedi dobimo tudi hipertekstne kazalce na pojme, povezane z iskano besedo /OK 14.1.10/

Glosar računalniških izrazov /OK 14.1.10/

Pojasnila računalniških izrazov /OK 16.1.15/

Glosar IBM-ovih računalniških izrazov /OK 6.11.07/

Glosar o Linuxu /OK 10.11.09/

Terminologija v zvezi z računalništvom v oblaku /OK 24.5.13/

Glosar izrazov v zvezi s pomnilniki /OK 31.1.08/

Glosar izrazov v zvezi s telefaksi /OK 22.8.07/

Glosar izrazov v zvezi z računalniškimi virusi /OK 30.1.08/

Glosar izrazov v zvezi z X Windows (avtor: Kenton Lee) /OK 31.1.08/

Internetni žargon /OK 30.1.08/

Glosar Mednarodne zveze za telekomunikacije /OK 29.6.12/

Pomen smeškov v elektronskih sporočilih /OK 24.6.11/; alternativna lokacija /OK 24.6.11/; še ena /OK 24.6.11/

Applova terminologija /OK 16.1.15/

Šport

Športni slovarji: hokej, košarka, nogomet in ameriški nogomet /OK 16.1.15/

Jadranje /OK 16.1.15/

Glosar plezalnih izrazov /OK 9.11.09/; podoben glosar /OK 9.11.09/

Tehnika in tehnologija

Tehnični izrazi, periodni sistem, pretvorba enot (vse pripomočke lahko namestite na vaš računalnik) /OK 26.8.10/

Terminologija ASHRAE - tehnični izrazi /OK 16.1.15/
Tehniški glosar /OK 26.8.10/

Glosar izrazov v zvezi s črtno kodo /OK 23.5.10/

Glosar izrazov v zvezi s proizvodnjo električne energije /OK 19.2.09/

Energetski izrazi /OK 4.2.08/ Pojmi v fotovoltaiki /OK 25.3.13/

Glosar izrazov o GPS-ih (vir: Garmin) /OK 24.6.11/

Knjigoveški izrazi (avtorja: Matt T. Roberts in Don Etherington) /OK 31.1.08/

Glosar izrazov o koroziji /OK 24.6.11/

Glosar izrazov v zvezi s črpanjem nafte /OK 10.11.09/

Glosar izrazov v zvezi s pakiranjem in embalažo /OK 4.3.10/

Površinska obdelava /OK 9.10.13/

Strojništvo:
meritve (vir: Omega) /OK 14.12.11/
operacije /OK 29.1.08/
preizkušanje materiala /OK 26.9.08/
vitka proizvodnja /OK 13.9.13/; podoben slovar /OK 13.9.13/; še en slovar s tega področja /OK 13.9.13/
računalniško konstruiranje in proizvodnja (CAD, CAE, CNC) /OK 4.3.10/
razvoj novih izdelkov (vir: DRM Associates) /OK 9.7.10/
stiskalnice /OK 8.3.13/
varjenje /OK 6.11.07/; varjenje (vir: Miller) /OK 14.12.11/

Glosar o tehnologiji /OK 12.4.10/

Tiskarski izrazi; vir: Specialty Graphic Imaging Association /OK 8.7.13/
podoben glosar; vir: Printing Industry Exchange /OK 18.2.10/

Glosarček v zvezi z varnostjo delovanja naprav /OK 12.4.10/
Varnost v kemiji /OK 26.9.08/

Glosar železniških izrazov /OK 12.4.10/, še en glosar s tega področja /OK 21.1.13/, glosar o zavorah na vlakih /OK 18.2.10/

Razno

Seznam terminoloških glosarjev (avtor S. Baum) /OK 10.11.09/

Devil's dictionary (Ambrose Bierce) /OK 12.4.10/

Glosar izrazov iz geologije /OK 31.1.08/

Jamarski izrazi /OK 3.1.12/

Kuharski tezaver /OK 17.2.11/

Glosar sodobnega slenga /OK 21.1.14/

Slovnični izrazi (vir: Mark Nodine) /OK 3.1.12/

ArtLex - glosar vizualnih umetnosti; vsebuje prek 3.600 pojmov /OK 8.7.13/

Glosar vojaških izrazov (vir: DOD Dictionary of Military Terms) /OK 25.3.13/
isti glosar v obliki datoteke PDF /OK 25.3.13/


albanščina

Albansko-angleški in angleško-albanski slovar /OK 22.8.07/

Angleško-albanska terminološka zbirka (vir: albansko Ministrstvo za integracije) /OK 2.10.12/

Korpus balkanskih jezikov v povezavi z angleščino /OK 24.6.11/

Glejte tudi večjezične slovarje


armenščina

Armensko-angleški slovar (obstaja tudi verzija za iphone in ipad) /OK 18.4.13/

Angleško-armenski slovar (okoli 10.000 izrazov; lahko ga uporabljamo na spletu ali ga prenesemo na računalnik) /OK 18.4.13/

Angleško-armenski medicinski slovar /OK 18.4.13/

Armensko-angleški medicinski slovar (vsebuje okoli 13.000 izrazov) /OK 18.4.13/

Vzhodnoarmenski nacionalni korpus /OK 21.1.13/

Glejte tudi večjezične slovarje


bolgarščina

Angleško-bolgarski slovarček /OK 23.12.10/

Esperantsko-bolgarski slovar /OK 26.8.10/

Korpus balkanskih jezikov v povezavi z angleščino /OK 24.6.11/

Glejte tudi večjezične slovarje


bosanščinaAngleško-bosanski/hrvaški/srbski slovar /OK 23.8.07/

Večjezična terminološka baza (vir: Direkcija za evropske integracije; Svet ministrov BiH) /OK 2.10.12/

Angleško-bosanski slovarček /OK 25.2.10/

Izrazi iz turščine v bosanščini (avtorica: Špela Kalčič) /OK 29.8.12/

Bosanska Wikipedija /OK 4.2.08/

Vikirječnik (vsebuje več kot 200 izrazov) /OK 4.2.08/

Razlike med bosanščino, hrvaščino in srbščino /OK 31.5.10/

Korpus bosanskih besedil na univerzi v Oslu (1,5 milijona beseda) /OK 30.3.15/

Korpus balkanskih jezikov v povezavi z angleščino /OK 24.6.11/

Glejte tudi večjezične slovarje


češčina

Angleško/francosko/italijansko/latinsko/nemško/rusko/špansko-češki slovarji /OK 1.2.08/

Terminološka baza češke vlade za potrebe predsedovanja Svetu EU /OK 2.7.09/
alternativna lokacija (sesuje spletni brskalnik) /OK 30.4.09/

EN-CS-FR-DE glosar izrazov o EU /OK 16.1.15/

Esperantsko-češki slovar /OK 8.7.13/

Češki narodni korpus /OK 2.10.12/

Glejte tudi večjezične slovarje


črnogorščina

Pravopis črnogorskega jezika (vir: Ministarstvo prosvjete i nauke Crne Gore) /OK 10.6.10/

Monterm: angleško-črnogorska terminološka baza (vir: Ministrstvo za evropske integracije Črne gore) /OK 16.1.15/

Terminološki analizator za angleško-črnogorske prevode /OK 11.8.10/

Montekorpus - angleško-črnogorski vzporedni korpus (vir: Ministrstvo za evropske integracije Črne gore) /OK 26.8.10/

Glejte tudi večjezične slovarje


danščina

Dansko-angleški slovarji - en uporabniški vmesnik za iskanje po več slovarjih (avtorica: Daphna Kedar Kelman) /OK 24.5.07/

Dansko-angleški in angleško-danski slovar /OK 12.4.10/

Esperantsko-danski slovar /OK 8.7.13/

Korpus danskega jezika /OK 2.10.12/

Glejte tudi večjezične slovarje


esperanto

Esperantski enojezični slovar in glosarčki v kombinaciji esperanta z različnimi jeziki /OK 1.2.07/

Francosko-esperantski in esperanto-francoski slovar; vsebuje več kot 10.000 besed /OK 4.2.08/

Programi za esperantske slovarje v kombinaciji z raznimi jeziki /OK 6.11.07/

Večjezični slovar: esperantsko-angleški, -bolgarski, -češki, -danski, -finski, -francoski, -hrvaški, -italijanski, -madžarski, -nemški, -nizozemski, -norveški, -poljski, -portugalski, -ruski, -slovenski, -slovaški, -španski, -švedski /OK 2.10.12/

Glejte tudi večjezične slovarje


estonščina

ESTERM - terminološka zbirka estonske vlade (opis) /OK 22.2.13/

Angleško-estonski in estonsko-angleški slovar; vsebuje več kot 17.000 besed (pripravil: Marek Tiits, Institut za baltske študije na Univerzi v Tartuju) /OK 1.2.07/

Estonski sinonimi; slovar vsebuje okoli 10.000 besed /OK 1.2.07/

Glejte tudi večjezične slovarje


finščina

Terminološka zbirka finske vlade /OK 7.2.11/

Angleško-finski in finsko-angleški slovar /OK 4.2.08/

Švedsko-finski in finsko-švedski slovar (vir: Lexin Dictionaries) /OK 22.8.07/

Esperantsko-finski slovar /OK 8.7.13/

Glejte tudi večjezične slovarje


francoščina

Francoski enojezični slovar /OK 20.2.09/

Francoski enojezični razlagalni slovar (definicije, citati, sinonimija) po delu Emila Littréja /OK 10.2.15/

Francoski sinonimi /OK 26.9.08/

Francoski jezikovni portal (Univerze v Nancyju in Nacionalnega znanstvenoraziskovalnega centra), ki vključuje razlagalne slovarje, morfologijo, korpuse, etimologijo ... /OK 10.2.15/

Francoske konkordance /OK 10.11.09/
prenos korpusa na računalnik uporabnika /OK 30.3.15/

Slovar: enojezični, definicije, skloni, fra-ang, ang-fra (vir: TV5) /OK 10.11.09/;
definicije in prevodi v druge jezike (in iz drugih jezikov) /OK 10.11.09/

Veliki francosko-angleški in angleško-francoski slovar (vir: Vladni urad za francoščino v Quebecu) /OK 6.11.07/

Francosko-angleški slovarji - en uporabniški vmesnik za iskanje po več slovarjih /OK 21.1.13/

Francoski slovar in tezaver v povezavi z drugimi jeziki (vir: Sensagent) /OK 11.9.13/

Francosko-angleški in angleško francoski slovar (projekt IDP, podatke je prispeval Tyler Chambers) /OK 6.11.14/

CILF - FR-EN-DE-ES terminološka zbirka /OK 8.7.13/

Termium+ - EN-FR-ES terminološka zbirka kanadske državne uprave /OK 9.11.09/

Wiktionnaire (vsebuje več kot 700.000 izrazov) /OK 4.2.08/

Skladišče francoske terminologije /OK 9.3.11/

Francosko-angleški in angleško-francoski slovar (definicije, sinonimi, primeri rabe; vsaka beseda v definiciji je aktivno povezana s slovarjem; verzija za mobilni telefon) (vir: RES) /OK 20.3.08/

Francosko-angleški in angleško-francoski slovar /OK 19.2.08/

Angleško/italijansko/nemško/nizozemsko/portugalsko/rusko/špansko/turško-francoski in francosko-angleški/italijanski/nemško/nizozemski/portugalski/ruski/španski/turški slovar Izgovor besed, tipkovnica za posebne znake. /OK 2.4.08/

Angleško-francosko-italijansko-nemško-nizozemsko-španski slovar /OK 29.6.12/

Glosar biotehnologije (vir: FAO) /OK 21.1.13/

Electropedia - večjezična elektrotehniška terminološka zbirka /OK 30.7.13/

Evoterm - ang-fra-nem terminološka zbirka (testni uporabnik in geslo: evo-1 evo1) /OK 10.11.09/

EN-FR-ES terminološka zbirka WTO (narejena s programom Multiterm) /OK 18.4.13/

Francosko-esperantski in esperanto-francoski slovar; vsebuje okoli 10.000 besed /OK 4.2.08/

Esperantsko-francoski slovar /OK 8.7.13/

TransSearch - angleško-francoski korpus - brezplačna uporaba do 5 dni /OK 28.8.13/

Francosko-slovaški korpus /OK 16.1.15/

Postavljanje pravilnih akcentov v francoska besedila /OK 16.1.15/

Na istem strežniku je tudi več drugih zanimivih virov /OK 16.1.15/

Francoska Wikipedia /OK 31.1.08/

Izgovorjava francoskih besed /OK 10.11.09/

Glejte tudi večjezične slovarje


grščina

Angleško-grški in grško-angleški slovar: izgovor besed, tipkovnica za posebne znake. /OK 2.4.08/

Grški glosarji /OK 24.7.12/

Angleško-grški-latinski-arabski slovar; nastal je v okviru projekta Perseus na Univerzi Tufts /OK 11.9.13/

Korpus balkanskih jezikov v povezavi z angleščino /OK 24.6.11/

Glejte tudi večjezične slovarje


hrvaščina

Hrvaški večjezični slovar (več kot 700.000 besed); slovar lahko dopolnjujete sami /OK 26.8.10/ Hrvaška strokovna terminologija /OK 12.12.12/

Hrvaščina v kombinaciji z različnimi jeziki /OK 25.3.13/

Hrvaško-angleški in angleško-hrvaški slovar (več kot 180.000 besed) /OK 26.9.08/

Hrvaško-angleški in angleško-hrvaški slovar (150.000 besed) (Taktika Nova, avtor: Goran Igaly); slovar lahko v tekstni obliki prenesete na svoj računalnik /OK 13.4.10/; druga možnost istega slovarja (Bosiljak d.o.o.) /OK 29.1.08)

Večjezični slovar: hrvaški, angleški, nemški, italijanski, francoski, španski in češki - če vpišete izraz v enem jeziku, dobite prevode v vseh jezikih; skupaj vsebuje okoli 800.000 izrazov /OK 24.7.12/

Hrvaško-angleški in angleško-hrvaški slovar; če iskanega pojma ni v slovarju, ga bodo sestavljalci poiskali in ga dodali (Design-ERS) /OK 6.11.09/

Angleško-bosanski/hrvaški/srbski slovar /OK 23.8.07/

Angleško-hrvaški in nemško-hrvaški slovar /OK 30.3.15/

Wječnik (vsebuje več kot 2.000 izrazov) /OK 4.2.08/

Esperantsko-hrvaški slovar /OK 8.7.13/

Nemško-hrvaški slovar; vsebuje okoli 150.000 besed /OK 31.12.09 ? 16.1.15/

Slovensko-hrvaški in slovensko-srbski kulinarični slovarček /OK 30.6.09/

Jezikovne tehnologije za hrvaški jezik /OK 2.7.09/; alternativna lokacija /OK 2.7.09/

Hrvaški jezikovni viri /OK 16.5.10/

Angleško-hrvaški pojmovnik Eurovoc /OK 16.1.15/

Angleško-hrvaški kemijski slovar /OK 16.1.15/

Angleško-hrvaško-francosko-nemški pravni slovar (navodila) /OK 8.7.13/

Hrvaški državni korpus vsebuje okoli 100 milijonov besed /OK 11.9.13/

Korpus balkanskih jezikov v povezavi z angleščino /OK 24.6.11/
drugi korpusi /OK 31.5.10/

Korpus angleško-hrvaških prevodov govorov na TED-u (uporaben za pretvorbo v TMX) /OK 29.11.13/

Angleško-hrvaški korpus WaC (uporaben za pretvorbo v TMX) /OK 29.11.13/

Hrvaški prevod EU acquisa /OK 24.8.11 ? 16.1.15/

Črkovalnik za hrvaščino /OK 27.5.10/

Hrvaška enciklopedija /OK 30.12.13/

Hrvaška Wikipedija /OK 4.2.08/

Srbsko-hrvaška Wikipedija /OK 4.2.08/

Razlike med bosanščino, hrvaščino in srbščino /OK 31.5.10/

Glejte tudi večjezične slovarje


irščina

Irsko-angleška terminološka baza /OK 10.11.09/

Angleško-irski slovarček /OK 4.2.08/

Glejte tudi večjezične slovarje


islandščina

O jeziku /OK 4.1.12/;
Osnovne islandske fraze v zvočni obliki /OK 5.1.12/

malo več govorjene islandščine /OK 5.1.12/

Jezikovni viri za islandščino (vir: Alpha dictionary) /OK 5.1.12/

Islandsko-angleški slovar (vir: Univerza v Wisconsinu) /OK 5.1.12/

Islandsko-nemški in nemško-islandski slovar /OK 3.1.12/

Islandska terminologija (vsebuje okoli 125.000 izrazov) /OK 5.1.12/

Terminološka zbirka prevajalskega centra v zunanjem ministrstvu (vsebuje okoli 45.000 izrazov) /OK 6.1.12/

Google translate zna tudi islandsko /OK 4.1.12/

Islandski enojezični korpus (vir Corpus eye) /OK 5.1.12/

Gradivo za izdelavo dvo- ali večjezičnega korpusa (vir: OPUS) /OK 5.1.12/

Programi za obdelavo islandskih besedil (avtor: A. K. Ingason) /OK 5.1.12/

Islandski center za jezikovne tehnologije /OK 5.1.12/

Obdelava naravnih besedil na univerzi v Reykjaviku /OK 5.1.12/

Glejte tudi večjezične slovarje


italijanščina

Slovarji italijanskega jezika: Dizionario italiano /OK 29.6.12/   -   Trezzani /OK 29.6.12/   -   Sapere /OK 29.6.12/

Italijanski sinonimi /OK 24.5.13/

Italijansko-angleški in italijansko-francoski slovar - vsebuje več kot 70.000 besed /OK 26.9.08/

Italijansko-angleški in angleško-italijanski slovar založb Oxford in Paravia /OK 10.2.15/

Italijansko-angleški slovarji - en uporabniški vmesnik za iskanje po več slovarjih /OK 21.1.13/

Wikizionario - vsebuje več kot 70.000 izrazov /OK 4.2.08/

Angleško-francosko-italijansko-nemško-nizozemsko-španski slovar /OK 16.1.15/

Italijansko-angleški in angleško-italijanski slovar /OK 19.2.09/

Angleško/francosko/nemško-italijanski in italijansko-angleški/francoski/nemški slovar - izgovor besed, tipkovnica za posebne znake /OK 2.4.08/

Esperantsko-italijanski slovar /OK 8.7.13/

Italijanska Wikipedia /OK 1.2.08/

Korpus italijanskega jezika /OK 22.3.12/
še eden /OK 30.3.15/

Italijansko-nemški korpus pravnih besedil /OK 30.3.15/

Izgovor italijanskih besed /OK 16.1.15/

Glejte tudi večjezične slovarje


katalonščina

Angleško-katalonski slovarček /OK 4.2.08/

Glejte tudi večjezične slovarje


latinščina

Latinsko-angleški slovar; vsebuje več kot 15.000 besed (vir: Univerza Notre Dame) /OK 4.11.11/

Latinsko-angleški slovarček; vsebuje okoli 8000 besed /OK 13.1.11/

Slovar sodobne latinščine (vir: Vatikan) /OK 4.11.11/

Glejte tudi večjezične slovarje


letonščinaAngleško-letonski slovarček /OK 4.1.11/

Glejte tudi večjezične slovarje


litovščina

Litovsko-angleški in angleško-litovski slovarček /OK 4.3.10/

Glejte tudi večjezične slovarje


madžarščina

Angleško-madžarski in madžarsko-angleški slovar; vsebuje prek 130.000 besed, slovar lahko dopolnjujete sami (pripravil ga je Attila Vonyo, Raziskovalni institut za računalništvo in avtomatizacijo Madžarske akademije znanosti v Budimpešti) /OK 6.2.08/

Madžarsko-angleški in angleško-madžarski slovar /OK 4.1.11/

Esperantsko-madžarski slovar /OK 8.7.13/

Madžarsko-nemški in nemško-madžarski slovar; vsebuje okoli 24.000 besed /OK 11.11.10/

Glejte tudi večjezične slovarje


makedonščina

Makedonsko-angleški in angleško-makedonski slovar za popotnike /OK 17.2.11/

Večjezična terminološka in korpusna zbirka Sektorja za evropske integracije pri makedonski vladi /OK 13.9.13/;
o prevajanju /OK 13.9.13/

Korpus balkanskih jezikov v povezavi z angleščino /OK 24.6.11/

Glejte tudi večjezične slovarje


malteščina

Malteško-nemški in nemško malteški slovar /OK 15.4.10/

Angleško-malteški slovar /OK 21.1.13/

Glejte tudi večjezične slovarje


nemščina

Digitalni slovar nemškega jezika; povezan tudi s korpusom /OK 14.4.10/

OWID - portal nemške leksikografije na korpusni osnovi /OK 29.6.12/

Enojezični nemški razlagalni slovar (Duden) /OK 10.2.15/

Wikiwörterbuch (vsebuje okoli 70.000 izrazov) /OK 4.2.08/

korpus Cosmas /OK 29.8.12/

Slovar, slovnica in pravopis nemškega jezika /OK 8.3.13/

Nemška slovnica (vir: IDS) /OK 17.2.11/

Sklanjanje nemških besed /OK 10.11.09/

Woerterbuch.info - sinonimi nemških besed in angleške ustreznice (vsebuje okoli 750.000 besed) /OK 8.3.13/

Nemško-angleški/francoski/italijanski/poljski/španski slovar; skupaj vsebuje okoli 3,5 milijona besed (vir: PONS) /OK 9.2.09/

Angleško-nemški slovar; strežnik LEO na Univerzi za tehnologijo v Münchnu; vsebuje okoli 800.000 besed, na voljo je tudi verzija za Android /OK 29.6.12/

Nemško-angleški in angleško-nemški slovar (definicije, sinonimi, primeri rabe; vsaka beseda v definiciji je aktivno povezana s slovarjem; verzija za mobilni telefon) (vir: RES) /OK 20.3.08/

LingoPad - nemško-angleški in angleško-nemški slovar (vsebuje več kot 230.000 besed; namestite ga na računalnik; možno je naložiti tudi druge jezike) /OK 16.1.15/

Nemško-angleški in angleško-nemški slovar (vsebuje več kot 10.000 nemških besed) /OK 3.1.12/

Nemško-angleški slovarji - en uporabniški vmesnik za iskanje po več slovarjih /OK 21.1.13/

Terminološka zbirka nemškega parlamenta (EN <=> DE, FR <=> DE) /OK 13.7.09/

Terminološka zbirka švicarske federacije (DE, EN, FR, IT, retoromansko) /OK 13.9.13/

Nemška terminologija - seznam virov /OK 2.7.09 ? 16.1.15/

Splet kot slovar /OK 29.5.11/

Angleško/francosko/italijansko/kitajsko/nizozemsko/rusko/špansko/turško-nemški in nemško-angleški/francoski/italijanski/kitajski/nizozemski/ruski/španski/turški slovar Izgovor besed, tipkovnica za posebne znake. /OK 2.4.08/

Borzni leksikon /OK 23.11.07/

Electropedia - večjezična elektrotehniška terminološka zbirka /OK 30.7.13/

Gradbeniški leksikon /OK 10.11.09/

Glosar internetnih izrazov - vsebuje prek 1400 pojmov /OK 27.5.10/

Nemško-angleški in angleško-nemški kemijski slovar; vsebuje okoli 2100 izrazov (vir: institut Beilstein) /OK 11.11.10/

Nemške kletvice (tudi v zvočni obliki!) z angleškimi pojasnili /OK 26.9.08/

Slovar kratic, nemški in angleški /OK 24.5.13/

Leksikon izrazov v zvezi z osciloskopi; nem-ang; vsebuje prek 100 pojmov /OK 29.6.12/

Standardna klasifikacija dejavnosti v nemščini /OK 12.12.12/

Angleško-nemške poslovne kratice (vir: BE-Consult) /OK 26.8.10/

Nemški pravni jezik /OK 24.5.13/
Nemška zakomnodaja v angleščini /OK 11.9.13/

SAP-ova terminologija v nemščini /OK 21.1.14/

Glosar izrazov v zvezi z vzajemnimi skladi /OK 30.1.08/

Leksikon izrazov v zvezi z vrednostnimi papirji /OK 31.5.10/

Nemško-afrikanski in afrikansko-nemški slovarček; vsebuje okoli 5.500 besed /OK 29.6.09/

Nemško-afrikanski, angleški, francoski, grški, italijanski, japonski, latinski, nizozemski, portugalski in turški slovar skopirate na svoj računalnik in ga uporabljate lokalno v okolju MS Windows ali Linux /OK 6.11.14/

Nemško-češki in češko-nemški slovar; vsebuje več kot 400.000 besed /OK 13.1.11/

Esperantsko-nemški slovar /OK 8.7.13/

Nemščina v kombinaciji z drugimi evropskimi jeziki /OK 3.1.12/

Angleško-francosko-italijansko-nemško-nizozemsko-španski slovar /OK 29.6.12/

Madžarsko-nemški in nemško-madžarski slovar; vsebuje okoli 24.000 besed /OK 11.11.10/

Malteško-nemški in nemško malteški slovar /OK 11.11.10/

Nemška Wikipedia /OK 31.1.08/

Glejte tudi večjezične slovarje


nizozemščina

Nizozemski enojezični in dvojezični slovarji /OK 30.3.15/

Angleško-francosko-italijansko-nemško-nizozemsko-španski slovar /OK 29.6.12/

Nizozemsko-angleški in angleško-nizozemski slovar (definicije, sinonimi, primeri rabe; vsaka beseda v definiciji je aktivno povezana s slovarjem; verzija za mobilni telefon) (vir: RES) /OK 20.3.08/

Angleško/francosko/nemško-nizozemski in nizozemsko-angleški/francoski/nemški slovar Izgovor besed, tipkovnica za posebne znake. /OK 2.4.08/

Nizozemsko-angleški in angleško-nizozemski slovar /OK 23.12.10/

Esperantsko-nizozemski slovar /OK 8.7.13/

Glejte tudi večjezične slovarje


norveščina

Norveški slovar na Norveškem računalniškem centru /OK 6.11.14/

Norveško-angleški in angleško-norveški slovar /OK 4.3.10/

Esperantsko-norveški slovar /OK 8.7.13/

Norveški korpusi /OK 30.3.15/

Glejte tudi večjezične slovarje


poljščina

Angleško-poljski slovar vsebuje okoli 120.000 fraz (izdajatelj: ADIPS) /OK 9.2.09/

Angleško-poljski slovarček /OK 23.12.10/

Esperantsko-poljski slovar /OK 8.7.13/

Nemško-poljski slovar (vir: PONS) /OK 9.2.09/

Korpus poljskega jezika /OK 2.10.12/

Glejte tudi večjezične slovarje


portugalščina

Slovar portugalskega jezika - vsebuje okoli 100.000 iztočnic /OK 26.9.08/

Glosar portugalskega parlamenta /OK 11.11.10/

Portugalsko-angleški in angleško-portugalski slovar (definicije, sinonimi, primeri rabe; vsaka beseda v definiciji je aktivno povezana s slovarjem; verzija za mobilni telefon) (vir: RES) /OK 20.3.08/

Portugalsko-angleški in angleško-portugalski slovar /OK 23.12.10/

Angleško/francosko-portugalski in portugalsko-angleški/francoski slovar Izgovor besed, tipkovnica za posebne znake. /OK 2.4.08/

Terminološka baza portugalskega parlamenta (PT-EN-FR) /OK 11.11.10/

Esperantsko-portugalski slovar /OK 8.7.13/

Glejte tudi večjezične slovarje


romunščina

Romunsko-angleški in angleško-romunski slovar /OK 13.9.13/;   še eden /OK 23.5.13/

Korpus balkanskih jezikov v povezavi z angleščino /OK 24.6.11/

Glejte tudi večjezične slovarje


ruščina

Rusko-angleški in angleško-ruski slovar /OK 13.1.11/

Slovarji iz ruščine v druge jezike /OK 15.3.15/

Rusko-angleški in angleško-ruski slovar (vsebuje več kot 10.000 ruskih besed) /OK 3.1.12/

Angleško/francosko/nemško/špansko/turško-ruski in rusko-angleški/francoski/nemški/španski/turški slovar Izgovor besed, tipkovnica za posebne znake /OK 2.4.08/

Esperantsko-ruski slovar /OK 8.7.13/

Rusko-slovaški in slovaško-ruski slovar /OK 15.4.10/

Korpus ruskega jezika /OK 23.6.08/

Rusko-slovaški paralelni korpus /OK 4.1.11/

Glejte tudi večjezične slovarje


slovaščinaSlovaška terminološka baza /OK 11.11.10/

Slovaški nacionalni korpus /OK 24.6.11/

Esperantsko-slovaški slovar /OK 8.7.13/

Rusko-slovaški in slovaško-ruski slovar /OK 27.5.10/

Francosko-slovaški korpus /OK 4.1.11/

Rusko-slovaški paralelni korpus /OK 4.1.11/

Glejte tudi večjezične slovarje


srbščina

Srbsko-angleški in angleško-srbski slovar, vsebuje 300.000 izrazov /OK 23.8.08/

Srbsko-tujejezično strojno prevajanje /OK 24.7.12/

Angleško-bosanski/hrvaški/srbski slovar /OK 23.8.07/

Evronim: večjezična terminološka zbirka srbske Službe za evropske integracije /OK 24.8.12/
Evronim na mobilnem telefonu /OK 6.11.14/
Analizator terminologije za prevajanje iz angleščine v srbščino in obratno /OK 25.6.12/
Angleško-srbski vzporedni korpus prevodov /OK 25.6.12/

Electropedia - večjezična elektrotehniška terminološka zbirka /OK 30.7.13/

SR-EN glosar terminologije EU /OK 24.8.11/

Srbski glosar ekonomske terminologije /OK 16.1.15/

Angleško-srbski slovar o hrani in kmetijstvu /OK 30.3.15/;   alternativna lokacija /OK 30.3.15/

Slovensko-hrvaški in slovensko-srbski kulinarični slovarček /OK 30.6.09/

Srbsko-angleški teološki slovar (datoteka PDF, 270 strani) /OK 21.1.14/

Slovar podobnih besed v sanskrtu in srbščini (Branislava Božinović, datoteka PDF, 166 strani) /OK 21.1.14/

Vikirečnik (vsebuje več kot 14.000 izrazov) /OK 4.2.08/

Korpus balkanskih jezikov v povezavi z angleščino /OK 24.6.11/

Srbska Wikipedija /OK 4.2.08/

Srbsko-hrvaška Wikipedija /OK 4.2.08/

Pretvorba znakov med cirilico in latinico (vir: Microsoft) /OK 30.6.09/

Razlike med bosanščino, hrvaščino in srbščino /OK 31.5.10/

Glejte tudi večjezične slovarje


španščina

Enojezični španski razlagalni slovar (Real Academia Espanola) /OK 10.2.15/

Slovar španskega jezika, angleško-španski, francosko-španski slovar, sinonimi in antonimi /OK 18.2.10/

Wikcionario (vsebuje več kot 30.000 izrazov) /OK 4.2.08/

Špansko-angleški in angleško-španski slovar (definicije, sinonimi, primeri rabe; vsaka beseda v definiciji je aktivno povezana s slovarjem; verzija za mobilnik) (vir: RES) /OK 20.3.08/

Špansko-angleški in angleško-španski slovar (vsebuje več kot 21.000 španskih besed) /OK 3.1.12/

Špansko-angleški in angleško-španski slovar /OK 23.11.10/

Špansko-angleški in angleško-španski slovar /OK 21.1.13/

Angleško/francosko/kitajsko/korejsko/rusko-španski in špansko-angleški/francoski/kitajski/korejski/ruski slovar Izgovor besed, tipkovnica za posebne znake. /OK 2.4.08/

Esperantsko-španski slovar /OK 8.7.13/

Angleško-francosko-italijansko-nemško-nizozemsko-španski slovar /OK 29.6.12/

Angleško-španski avtomobilistični slovar /OK 21.1.13/

Korpus španskega jezika, vsebuje 100 M besed /OK 31.1.08/

Korpus španskega jezika (300 milijonov besed, Real Academia Espanola) /OK 30.3.15/

Španska Wikipedia; /OK 1.2.08/

Glejte tudi večjezične slovarje


švedščina

Ordbok - švedski enojezični slovar /OK 30.3.15/

Švedsko-angleški in angleško-švedski slovar; na isti strani so na voljo tudi kazalci na švedsko-hrvaški, bosanski, finski, grški, ruski, španski in turški slovar (vir: Lexin Dictionaries) /OK 6.11.07/

Švedsko-angleški in angleško-švedski slovar /OK 11.11.10/

Esperantsko-švedski slovar /OK 8.7.13/

Švedsko-finski in finsko švedski slovar (vir: Lexin Dictionaries) /OK 6.11.07/

Preverjanje pravopisa švedskih besedil /OK 6.11.14/

Glejte tudi večjezične slovarje


turščina

Turško-angleški slovar; vsebuje okoli 1,5 milijona besed in fraz; obstajajo tudi različice za mobilne telefone /OK 29.6.12/

Angleško-turški in turško-angleški slovar; skupno vsebuje več kot 360.000 besed (vir: podjetje Zargan) /OK 22.8.07/

Angleško-turški glosar terminov o EU (okoli 2600 izrazov; vir: Generalni sekretariat za zadeve EU) /OK 16.2.11/

Angleško/francosko/nemško/rusko-turški in turško-angleški/francoski/nemško/ruski slovar Izgovor besed, tipkovnica za posebne znake /OK 2.4.08/

Večjezični slovar: prevodi iz angleščine, francoščine, italijanščine, nemščine, ruščine in španščine v turščino /OK 4.2.08/

Korpus balkanskih jezikov v povezavi z angleščino /OK 24.6.11/

Glejte tudi večjezične slovarje


ukrajinščina

Angleško-ukrajinski slovarček /OK 11.11.10/

Glejte tudi večjezične slovarje


večjezični slovarji

Jeziki Evropske unije

IATE - terminološki strežnik EU /OK 7.7.14/

EuroTermBank - večjezična terminološka zbirka /OK 7.6.12/

Prevajalski pripomočki in drugi viri pri EU /OK 27.1.12/

Tezaver Eurovoc v vseh jezikih EU /OK 3.3.11/

Glosar o ustanovah, združevanju in dejavnosti EU v vseh jezikih EU /OK 7.6.07/

Glosar o Evropski konvenciji /OK 16.1.15/

EUROACE - glosar blaga in storitev /OK 27.1.12/

Glosar o regionalni politiki v vseh jezikih EU /OK 24.7.12/

Glosar pojmov o svobodi, varnosti in pravičnosti v vseh jezikih EU /OK 27.1.12/

Eurydice - terminologija v zvezi z izobraževanjem /OK 27.1.12/
Tezaver o izobraževalnih sistemih v Evropi /OK 22.3.12/

Glosar medicinskih izrazov; vsebuje 1830 besed v angleščini, danščini, francoščini, italijanščini, nemščini, nizozemščini, portugalščini in španščini; glosar so naredili na Heymans Institute of Pharmacology (Univerza v Gentu) in Mercator College, Department of Applied Linguistics (Gent) /OK 22.8.07/

Večjezični živalski geslovnik MAGUS: panevropski slovar imen za divje in domače živali: sesalci in ptiči v 53 jezikih Evrope (avtor: Tomaž Bartol (BF) s sodelavci) /OK 6.11.14/

Večjezični slovarji bab.la; na voljo so tudi dodatki, s katerimi lahko iskalnik po slovarjih vgradite v vaš brskalnik ali na vašo spletno stran /OK 27.1.12/

Ustanove OZN

Terminološka zbirka Združenih narodov (85.000 izrazov v 6 jezikih) /OK 30.3.15/

Tezaver Agrovoc (vir: FAO) /OK 31.5.12/

FAOterm - terminološka zbirka organizacije FAO /OK 21.1.13/

Jezikovni viri pri FAO /OK 21.1.13/

Večjezična terminologija organizacije Unesco /OK 21.1.13/

Drugo

Babylon 1600 slovarjev, 50 jezikov, en vmesnik za iskanje /OK 7.6.07/

OmegaWiki - slovar v vseh jezikih /OK 28.8.13/; WikiWords - alternativni pristop /OK 16.1.15/

Večjezični slovarji: angleščina, francoščina, italijanščina, kitajščina, korejščina, nemščina, nizozemščina, portugalščina, ruščina, španščina, turščina. Izgovor besed, tipkovnica za posebne znake. /OK 2.4.08/

Slovarji Freedict /OK 23.8.07/

Logos: 30 jezikov, prek 7 milijonov besed /OK 24.7.12/

Navskrižni slovar med angleščino, češčino, danščino, francoščino, hrvaščino, finščino, italijanščino, madžarščino, nemščino, nizozemščino, poljščino, portugalščino, romunščino, ruščino, svahilijem, španščino, švedščino in turščino /OK 23.8.07/

Enacademic - akademski slovarji in enciklopedije /OK 21.1.14/

Slovarji, ki jih lahko uporabljate na spletu ali pa jih skopirate na svoj disk /OK 23.8.07/

Reverso - jezikovni portal z enojezičnimi, dvojezičnimi in kontekstualnimi slovarji različnih založb in virov (npr. Collins), slovnico, črkovalniki, prevajalniki ... /OK 10.2.15/

Applovi glosarji v različnih jezikih /OK 21.1.14/

Electropedia - večjezična elektrotehniška terminološka zbirka /OK 30.7.13/

Večjezična terminologija organizacije IMF /OK 8.7.13/

Seznam slovarjev kletvic v različnih jezikih /OK 11.11.10/

Tuji jeziki za popotnike; tale stran ni za prevajalce, temveč za prvi stik s tujim jezikom; naštete so najnujnejše besede in fraze za množico jezikov /OK 23.8.07/; malo obširnejši slovarji iz istega vira /OK 23.8.07/

Večjezični glosar rib /OK 24.6.11/

Glosarissiomo - zbirka glosarjev in slovarjev /OK 24.5.13/

Prikaz rezultatov iskanja po več slovarjih na eni strani /OK 16.1.15/


slovarji za mobilne telefone

Evroterm lahko namestite na mobilni telefon in program uporabljate brez dostopa do interneta /OK 23.4.12/  
ali pa uporabljate poenostavljeno spletno različico programa /OK 23.4.12/

Termania za mobilne telefone z Androidom /OK 21.3.12/

Slovarji PONS za Android /OK 24.5.13/

Večjezični slovarji (vsebujejo tudi slovenščino; vir: Sensagent) /OK 11.9.13/

Večjezični slovarji za mobilne telefone Nokia /OK 3.1.12/

Slovarji, enciklopeije in tezavri za več jezikov mobilne telefone z Androidom, za iPhone, Kindle, Nook in Windows phone /OK 10.2.15/

Večjezični slovar za mobilne telefone (XHTML) /OK 31.5.10/

Slovarji Look Way Up za mobilne telefone /OK 5.1.12/

DictionaryForMIDs - prosto dostopni večnamenski slovarji za mobilne telefone in druge naprave /OK 6.11.14/

EN-SL slovar telekomunikacij za Android /OK 21.3.12/

Angleško-srbska terminološka zbirka Evronim na mobilnem telefonu /OK 6.11.14/

Špansko-angleški slovar /OK 18.4.13/


korpusi

Korpusi za slovenščino

2lingual - Google kot dvojezični primerljivi korpus /OK 4.1.12/

NOVO 230 enojezičnih korpusnih zbirk za različne jezike /OK 30.3.15/


Korpusi, ki jih je pripravil Mark Davies /OK 20.8.07/

Korpus Colibri /OK 10.1.14/

Korpusno klopotalo (avtorica: Šarolta Godnič Vičič) /OK 23.8.07/

Seznami korpusnih virov:
Euro matrix /OK 5.1.12/

David Lee /OK 24.6.11/,
Federico Zanettin /OK 9.11.09/,
Center za angleško korpusno jezikoslovje /OK 2.7.09/,
Korpusi (vir: Zavod za lingvistiku) /OK 31.5.10/

En iskalnik po več angleških korpusnih virih /OK 30.3.15/

British National Corpus; 100 M besed; iskanje brez omejitev (avtor: Mark Davies) /OK 14.4.08/

Korpus sodobne ameriške angleščine; 450 M besed (avtor: Mark Davies) /OK 30.3.15/

British National Corpus vsebuje 100 M besed; pri brezplačnem dostopu je izpis omejen na 50 naključnih zadetkov /OK 14.4.08/;
BNC na drugačen način /OK 26.8.08/

Korpus besedišča iz revije Time; več kot 100 milijonov besed (avtor: Mark Davies) /OK 21.8.07/

Korpus sodobne ameriške angleščine; 385 milijonov besed (avtor: Mark Davies) /OK 14.4.09/

Spletni konkordančnik za angleščino (vir: Virtual Language Centre, Hong Kong) /OK 11.9.13/

Corpus eye: iskanje po različnih angleških korpusih /OK 21.1.13/

On-line Translational English Corpus /OK 2.10.12/

Korpus škotskih besedil /OK 21.1.14/

Korpus poslovnih pisem /OK 21.1.13/

Korpus OZN /OK 2.10.12/

Korpus balkanskih jezikov v povezavi z angleščino /OK 24.6.11/

Korpusi slovanskih jezikov /OK 2.10.12/

Vzporedni korpus slovanskih in drugih jezikov (pregled po jezikih) /OK 31.5.12 ? 16.1.15/

Angleški, baskovski, francoski, poljski in španski vzporedni korpus; okoli 100.000 besed v vsakem jeziku /OK 24.7.12/

Poljski korpus /OK 2.10.12/

Korpus portugalskega jezika, vsebuje 45 M besed (avtor: Mark Davies) /OK 21.8.07/

Korpus ruskega jezika /OK 23.6.08/

Korpus španskega jezika (300 milijonov besed, Real Academia Espanola) /OK 30.3.15/

Korpus španskega jezika, vsebuje 100 M besed (avtor: Mark Davies) /OK 30.3.15/

Glosbe - večjezični glosar in pomnilnik prevodov /OK 21.3.12/

TAUS - iskanje po velikem korpusu, 23 jezikovnih kombinacij /OK 24.6.13/

MyMemory - iskanje po velikem korpusu (300 M segmentov), več kot 80 jezikov /OK 9.11.12/

Keybot - prikaz stavkov v izvirniku in prevodu, po želji z obsežnejšim kontekstom; okoli 200 jezikov /OK 25.3.13/

OPUS - open source parallel corpus: večjezični korpusi iz naslednjih virov: ECB, EMEA, Evropska ustava, govori v Evropskem parlamentu, KDE, Open Office, OZN, PHP, SETimes (avtor: Jörg Tiedemann) /OK 29.11.13/

Iz prosto dostopnih pomnilnikov prevodov prevajalske službe v Komisiji EU lahko naredite vzporedne večjezične korpuse; vsebuje prevode do vključno leta 2012; opis /OK 19.11.13/;
alternativna lokacija /OK 16.1.15/

Korpus iz Evropskega parlamenta /OK 31.5.12/

Vzporedni večjezični korpusi v 22 jezikih EU (JRC-Acquis - vir: prevodi iz EU, obdelani v JRC) /OK 19.11.13/

WebCorp je podoben kot WebConc, možno je nastaviti več parametrov /OK 4.1.12/

BootCat - program za samodejno izdelavo korpusov iz spletnih virov /OK 25.3.13/

Spletni lematizator za slovenščino /OK 6.8.13/

AntConc - brezplačen konkordančnik /OK 16.1.15/

Programi za obdelavo korpusov /OK 2.10.10/

Pripomočki za delo s korpusi /OK 25.3.13/

Glossa - program za delo z jezikovno označenimi korpusi /OK 30.3.15/

Zbornik konferenc Corpus Linguistics v Birminghamu leta 2011 in starejših /OK 27.7.12/

Prevod rezultatov iskanja z Googlovim prevajalnikom /OK 10.1.11/


enciklopedije

Wikipedia - angleška /OK 31.1.09/

Wikipedija - slovenska /OK 31.1.09/

Manypedia - dvojezična Wikipedia /OK 2.10.12/

Iskalnik po enciklopedijah /OK 8.7.13/

Seznam enciklopedij /OK 29.10.10/


članki

Prehod od tiskanih slovarjev k elektronskim (avtor: Rufus H. Gouws) /OK 16.1.15/

Electronic lexicography in the 21st century (referati na konferenci eLex 2011, Bled, 10.-12. novembra 2011) /OK 21.1.14/


iskanje

Intelli Web Search - zelo poenostavi iskanje po spletnih virih /OK 17.2.12/;
kratek opis funkcij programa IWS /OK 17.2.11/;
nasveti za boljšo izrabo programa IWS /OK 31.5.12/;
parametri za iskanje po spletnih virih /OK 31.12.12/
več o IWS /OK 8.7.13/

Goldendict - iskanje po več slovarjih hkrati /OK 2.10.12/

Multifultor - alternativa za IWS /OK 24.5.13/;   prikaz uporabe /OK 24.5.13/

click.to - podoben program kot IWS /OK 24.5.13/

Kako najti pomen besed, ki jih ne najdemo v slovarjih (avtorica: Manon Bergeron) /OK 16.1.15/

Iskanje za prevajalce - video /OK 8.7.13/

Iskalnik dokumentov - lahko tudi slovarjev /OK 4.11.11/; iskalnik e-knjig /OK 25.7.12/

Spletni arhiv - če veste, da je neka spletna stran obstajala, zdaj pa ni več dosegljiva, jo lahko poiščete v arhivu. /OK 25.3.08/

Neuraden opis dodatnih iskalnih možnosti v Googlu /OK 2.10.11/

Hkratno iskanje z Googlom in Bingom /OK 18.4.13/

Iskanje po glosarjih v ProZ /OK 25.7.12/


pripomočki

Koristni računalniški nasveti za prevajalce /OK 16.10.10/

Računalništvo za prevajalce - začetnike /OK 30.12.13/

Seznam pripomočkov za prevajanje; možnost iskanja in primerjave /OK 28.8.13/

Error spy - program za preverjanje kakovosti prevodov /OK 16.1.15/

Check mate - program za preverjanje kakovosti prevodov /OK 31.12.12/

Cross check: preverjanje kakovosti dvojezičnih dokumentov /OK 16.1.15/

Seznami pripomočkov za prevajalce:
Software localization tools (Wikipedia) /OK 16.1.15/
Tapor - pripomočki za obdelavo besedil (kolokacije, konkordance, krajšave, primerjava dveh besedil, seznam besed, sinonimi, statistična obdelava, pretvorba iz zapisa Word in PDF ... /OK 19.11.13/
brezplačni pripomočki za prevajalce /OK 30.6.09/
pripomočki za delo z besedili /OK 10.11.09/
Federico Zanettin /OK 9.11.09/
Translatum /OK 16.1.15/;
Windows grep izboljšano iskanje in zamenjava znakov v besedilih /OK 30.1.08/
uporaba prevajalskih pripomočkov /OK 16.1.15/
Tool Kit - mesečni bilten o pripomočkih za prevajalce (avtor: Jost Zetzsche) /OK 18.5.07/

Infoblatt - publikacija nemških prevajalcev /OK 23.8.12/

Črkovalniki:
Slovnični pregledovalnik Besana za slovenščino (vir: Amebis) /OK 2.10.12/

spletni črkovalnik (tudi preverja, če je besedilo morda plagiat) /OK 8.7.13/

črkovalnik za angleščino (do 20.000 znakov) /OK 26.9.08/
še eden /OK 16.1.15/
črkovalnik Ginger /OK 25.3.13/
Večjezični črkovalniki /OK 31.5.10/
Črkovalniki za 29 jezikov /OK 25.3.13/
Črkovalnik za zahodnoevropske jezike /OK 2.10.12/
Hunspell - prosto dostopen črkovalnik za različne jezike /OK 2.10.10/
analiza napak pri črkovanju /OK 17.2.11/
Apsic comparator - poročilo o lektorjevih popravkih /OK 10.11.09/

MS Word:
Dodatek, ki omogoča, da v starejših verzijah programov Office odprete dokumente, narejene v Office 2007 (vir: Microsoft) /OK 18.2.10/
nasveti in triki za delo z Wordom /OK 11.2.10/
bližnjice /OK 2.10.10/
bližnjica za kopiranje neformatiranega besedila /OK 16.1.15/; alternativna rešitev /OK 16.1.15/
vse o črkovalniku /OK 17.2.11/
prevajanje hipertekstnih povezav /OK 16.10.10/
uporabimo iskano besedilo v nizu za zamenjavo /OK 11.2.10/
najdi in zamenjaj v več dokumentih /OK 11.2.10/; podoben program /OK 16.1.15/
razni pripomočki za Word /OK 16.1.15/
podrobna navodila za funkcijo "išči in zamenjaj" v Wordu /OK 7.4.10/
UnFrame - odstrani okvirje iz besedila in jih pretvori v običajno besedilo /OK 8.3.13/
kako razširim menije v Wordu in dodam ukaze v orodno vrstico /OK 17.2.11/

Change tracker - program za ugotavljanje sprememb med dvema verzijama dokumentov (tudi dvojezičnih) /OK 18.4.13/

OCR na spletu (vir: Abby) /OK 9.3.11/
Posebni znaki v različnih jezikih /OK 7.4.10/:
vstavljanje posebnih znakov v Wordu /OK 23.6.08/
dodatek za MS Windows: pretvorba besedila iz cirilice v latinico in obratno /OK 23.6.08/
definirajte razpored tipk na tipkovnici po svojih željah (vir: Microsoft) /OK 30.6.09/
zaslonska tipkovnica za posebne znake v jezikih /OK 23.6.08/;   ista ideja, drugačna izvedba /OK 10.11.09/
Googlova virtualna tipkovnica /OK 10.11.09/
Gogglova tipkovnica za Windows, Android in Chrome /OK 30.8.13/
Lexibar /OK 15.12.09/
typeit /OK 6.11.14/

Program Similis /OK 21.1.13/ (deluje za angleščino, francoščino, italijanščino, nemščino, nizozemščino, portugalščino in španščino) ima naslednje možnosti:
AliWeb - poravnavanje besedil v dveh jezikih /OK 30.8.07/
Recyclor - recikliranje prevodov /OK 30.8.07/
CoquiWeb - pregledovanje besedil s pomočjo računalnika /OK 30.8.07/

Pretvorba med različnimi formati datotek (DOC, DOCX, HTM, PDF, PPT, RTF, TXT, XLS):
Free on-line OCR /OK 6.11.14/
Youconvertit /OK 6.5.11/,
Free OCR: PDF => DOC /OK 17.2.11/,
FreePDFconvert: PDF v DOC, RTF ali XLS /OK 7.7.10/
ozgrid /OK 16.1.15/
PDF aid: DOC, XLS, PPT, HTML=> PDF, slika => PDF, združevanje PDF-jev, razbijanje PDF-jev /OK 2.10.12/,
PDFtoWord: PDF v DOC /OK 26.8.10/,
Smart Free PDF: DOC v PDF /OK 30.12.09/,
Zamzar /OK 26.8.10/,
pretvorbe formatov, OCR, združevanje in cepitev PDF-ov ... /OK 22.3.12/
Wordfast+ tools, npr. pretvorba iz PDF v DOC /OK 30.1.08/
Werecat - pretvorba iz PPT v DOC in iz Wordovih tekstnih okvirjev v navadno besedilo (avtor: David Daduč) /OK 30.1.08/
Auto Unbreak samodejno odstrani znake za nov odstavek - uporabno, če iz PDF datoteke dobite zapis, v katerem se vsaka vrstica konča z znakom za nov odstavek /OK 16.4.14/
Tracker - ima enake funkcije kot Adobe Acrobat, a je bistveno cenejši /OK 29.6.12/
odstranitev zaščite iz PDF datotek (datoteko lahko potem shranimo kot besedilo) /OK 30.3.15/

Terminologija:
Osnove terminologije (avtorica: Silvia Pavel) /OK 31.12.12/
Upravljanje terminologije za prevajanje /OK 31.5.12/
Novice iz terminologije /OK 22.3.12/
EAFT - EAFT - European Association for Terminology /OK 22.3.12/
Terminologija kot storitev /OK 30.12.13/
novosti v zvezi z Microsoftovo terminologijo /OK 15.4.10/
Navodila za izdelavo glosarjev v Multitermu (Darja Fišer) /OK 7.7.10/
Pretvorba glosarjev iz Multiterma 5 v Multiterm 7 /OK 18.4.13/
MultiTerm Convert /OK 18.4.13/
Wordov makro za pretvorbo Multitermovega zapisa XML v CSV /OK 18.4.13/
Wordov makro za pretvorbo zapisa CSV v Multitermov zapis XML /OK 6.4.12/
T-manager - urejevalnik terminologije (avtor: Rafael Guzman) /OK 10.11.09/
Xbench - pripomoček za iskanje terminologije in preverjanje kakovosti prevodov /OK 13.2.13/
Blog o terminologiji /OK 2.10.12/
Predstavitev terminologije v Evropskem parlamentu /OK 18.4.13/
Terminološki viri v Evropskem parlamentu /OK 31.5.12/

Luščenje terminologije:

iz slovenskih besedil (avtorica: Špela Vintar) /OK 10.6.10/
prosto dostopni luščilniki terminologije /OK 21.1.14/;  
iz besedil v EN, ES, FR, IT in PT (Termostat) /OK 13.9.13/
iz besedil v dveh jezikih (ExTermino) /OK 30.8.07/
terminološke zbirke /OK 12.12.12/

Excel je zelo uporabno orodje za urejanje strukturiranih podatkov; če ga ne znate uporabljati, se ga lahko preprosto naučite /OK 11.4.14/


Program za prevajanje podnapisov /OK 8.7.13/

Cat's Craddle - pripomoček za prevajanje spletnih strani - med prevajanjem na ekranu odstrani oznake HTML /OK 16.1.15/

Definicija katerekoli besede na ekranu /OK 23.6.08/

Programi za analizo besedil /OK 11.2.10/; podoben seznam /OK 31.5.10/

Stanford POS tagger za angleščino /OK 11.2.10/; CLAWS tagger /OK 11.2.10/

Lematizator (itd.) za angleščino /OK 11.2.10/

Collin's parser /OK 11.2.10/

Štetje besed v Excelu /OK 29.6.12/

Everything - program za hitro iskanje datotek in map /OK 16.10.10/

Izgovorjava besed v različnih jezikih /OK 24.5.13/

Prepoznavanje jezika, v katerem je napisano besedilo /OK 2.7.09/; alternativni program /OK 25.3.13/

Prosto dostopni programi za prevajalce /OK 24.5.13/

Linux za prevajalce /OK 24.5.13/

Dict in GoldenDict - pripomočka za lažje delo s slovarji v Linuxu /OK 24.5.13/

Oznake jezikov /OK 2.7.09/

Izgovor besed v različnih jezikih /OK 11.9.13/

Wordnet v različnih jezikih (avtor: Samuel Chong) /OK 10.2.15/

Splošni računalniški pripomočki:
Najboljši brezplačni programi OK 25.7.12/
Najboljši brezplačni spletni programi in storitve OK 13.1.11/


pomnilniki prevodov

Katere programe za delo s pomnilniki prevodov so uporabljali prevajalci v letu 2013 /OK 21.1.14/

Pregled programov za delo s pomnilniki prevodov (avtor: John Hutchins) /OK 6.4.12/

Video prikaz dela z različnimi programi za delo s pomnilniki prevodov (avtor: Jost Zetzsche) /OK 23.12.10/

Webinar o pomnilniku prevodov (vir: SDL) /OK 25.8.11/

Prikaz rezultatov konkordančnega iskanja v različnih programih /OK 18.4.13/

Prosto dostopni pomnilniki prevodov prevajalske službe v Komisiji EU /OK 6.8.13/

OPUS - open source parallel corpus: večjezični korpusi iz naslednjih virov: EMEA, Evropska ustava, govori v Evropskem parlamentu, Open Office, KDE, PHP (avtor: Jörg Tiedemann) - podatke, ki so v zapisu TMX, lahko uporabite za izdelavo ali dopolnitev lastnega pomnilnika prevodov /OK 24.6.11/

Translation search machine - iskanje po spletnem pomnilniku prevodov /OK 29.6.09/

Linear B - iskanje po spletnem pomnilniku prevodov /OK 25.8.11 ? 16.1.15/

Google translator toolkit - pomnilniki prevodov na spletu /OK 30.6.09/

Pomnilniki prevodov za Linux /OK 16.1.15/

Cenejši nakup programov za delo s pomnilniki prevodov /OK 16.1.15/

Deja Vu; preizkusno verzijo programa lahko brezplačno skopirate na svoj računalnik in jo uporabljate 30 dni /OK 23.8.07/

memoQ; preizkusno verzijo programa lahko brezplačno skopirate na svoj računalnik in jo uporabljate 45 dni /OK 8.1.14/
Forum uporabnikov programa memoQ /OK 8.1.14/
Odgovori na vprašanja o delu s programom memoQ /OK 8.1.14/

Program za delo s pomnilniki prevodov Meta Texis - osnovna verzija je brezplačna /OK 30.1.08/

Prosto dostopen program za delo s pomnilniki prevodov OmegaT /OK 9.11.09/

Opentm2 - odprtokodni program za delo s pomnilniki prevodov /OK 7.7.10/

Webinar: Multiterm 2009 za začetnike (vir: SDL) /OK 25.8.11/
Brezplačna verzija Tradosa - deluje 30 dni /OK 8.3.13/
Navodila za programe SDL Trados /OK 25.7.12/; alternativna lokacija /OK 17.2.11/
Brezplačni webinarji za delo s programi SDL Trados /OK 17.2.11/
Trados za popolne začetnike /OK 25.2.10/
Reševanje težav v zvezi s Tradosovimi programi: baza znanja za SDL Trados /OK 4.9.12/; TW users - spletni forum uporabnikov Tradosovih programov /OK 6.11.07/
Trados - osnove, povzetek uporabe /OK 29.8.07/
Blog Paula Filkina o SDL-ovih izdelkih /OK 8.7.13/
TTXpress - Wordov makro za pretvorbo zapisa TTX <=> RTF (na ta način lahko v Wordu uporabimo funkcijo "sledenje spremembam" tudi za datoteke, prevedene s Tag Editorjem) /OK 26.8.10/
samostojen program za pretvorbo TTX => RTF /OK 30.8.10/
TMbuilder - program za izdelavo pomnilnikov prevodov iz tabelaričnih podatkov (avtor: Tomasz Ankudowicz) /OK 25.8.11/

Uvoz dvojezičnih Wordovih dokumentov v memoQ /OK 6.4.12/

Pisanje programov za delo s Tradosom:
API (SDK) za TWB2 /OK 17.2.10/
Precejšen del Tradosove kode /OK 17.2.10/
Izvoz iz več Tradosovih pomnilnikov v paketu (avtor: Peer Janssen) /OK 11.2.10/
Resetiranje Tradosa (avtor: Erik Anderson) /OK 18.2.10/
Izdelava projektnega pomnilnika (avtor: Erik Anderson) /OK 18.2.10/
Prehod z Wordfasta na Trados in program za funkcijo "odpri prejšnjo prevodno enoto" (avtor: Bharg Shah) /OK 25.7.12/
Brezplačne aplikacije za Trados Studio in novejši /OK 18.4.13/

Nasveti za hitrejše delo prevajalcev s programi MS Word, SDL Trados in MS Windows /OK 25.3.13/

Document cleaner - pripomoček za čiščenje slabo oblikovanih dokumentov pred prevajanjem /OK 12.12.12/

CodeZapper - program očisti smeti iz Wordovih dokumentov, kar je koristno pri računalniško-podprtem prevajanju (avtor: David Turner) /OK 24.8.11/

TuMatXa - Translation Memory Repository /OK 25.3.13/

Wordfast: poceni pomnilnik prevodov, združljiv s Tradosom /OK 19.5.10/
Osnovni seminar za delo s programom Wordfast Pro /OK 18.4.13/
Brezplačno izobraževanje za WordFast /OK 19.2.09/
Pripomočki za delo z Wordfastom (nekateri so uporabni tudi za delo s Tradosom) /OK 26.8.10/

Word fisher - preprost program za lažje prevajanje /OK 26.8.10/

Odstranitev gesla iz Tradosovih pomnilnikov /OK 11.2.10/

Pripomočki za delo s pomnilniki prevodov:
Ando tools - koristni dodatki za uporabnike pomnilnikov prevodov (datoteka je dostopna, če ste prijavljeni v skupini TW_users: Files => Macros => Macros from users) /OK 13.9.13/

PlusToyz - pripomočki za delo s pomnilniki prevodov (avtor: Arkady Vysotsky) /OK 13.2.14/;   PlusToyz - alternativna lokacija /OK 13.9.13/;   še ena rezervna lokacija

CSVConverter - pretvorba iz zapisa CSV v TMX /OK 10.11.09/

Wazzo - pretvorba iz zapisa TMX v tabelo /OK 6.11.14/

Pripomoček za pretvorbo dvojezične vsebine iz HTML v TMX /OK 24.5.13/

Olifant - program za vzdrževanje pomnilnikov prevodov /OK 11.2.10/

SuperTMXMerge - pripomoček za delo z datotekami TMX /OK 21.1.14/

Heartsome TMX editor - program za urejanje pomnilnikov prevodov /OK 23.12.13/

Poravnavanje:
Poravnavanje besedil na spletu (vir: Abby) /OK 9.3.11/
LF Aligner - odprtokodni poravnalnik (dober algoritem, nekoliko slabši uporabniški vmesnik) /OK 8.10.13/;   prikaz dela s programom /OK 30.3.15/
poravnavanje besedil dolžine do 20.000 znakov (SystemQ) /OK 21.1.13/
brezplačno poravnavanje (YouAlign) /OK 10.11.09/
TMbuilder - program za poravnavanje datotek v Excelovem zapisu /OK 31.5.10/strojno prevajanje

Pregled programov za strojno prevajanje (avtor: John Hutchins) /OK 6.4.12/

Primerjava brezplačnih strojnih prevajalnikov /OK 11.11.10/

Prevajalni sistem Presis - strojno prevajanje slovenskih besedil v angleščino (vir: Amebis) /OK 24.5.13/
Podoben strojni prevajalnik Jerneja Vičiča /OK 29.1.08/

Google translate - strojno prevajanje med bolj razširjenimi jeziki /OK 23.6.09/

Googlov prevajalnik kot samostojen program:
QTranslate /OK 18.9.13/
Google translate client /OK 10.4.12/
GT4T - Google Translate, Bing translator, MyMemory in orodje za delo z glosarji združeni v enem programu /OK 25.7.12/

Bing - Microsoftov strojni prevajalnik /OK 15.4.10/

itranslate4.eu - strojno prevajanje med evropskimi (in nekaterimi drugimi) jeziki /OK 18.4.13/

Najobsežnejša zbirka prosto dostopnih računalniških prevajalnikov, ki znajo prevajati tudi slovenščino (vire zbral: Boštjan Karlič) /OK 30.6.09/

Prevajalnik Systran; prevaja dokumente na spletnem strežniku med različnimi jeziki /OK 8.3.13/

Prompt reverso prevaja med angleščino, francoščino, italijanščino, nemščino, portugalščino, ruščino in španščino (ne vse kombinacije) /OK 22.8.07/

World lingo prevaja med angleščino, arabščino, francoščino, grščino, italijanščino, japonščino, kitajščino, korejščino, nemščino, nizozemščino, portugalščino, ruščino, španščino in švedščino /OK 6.11.07/

Webtranslate.de prevaja med angleščino in nemščino ter med francoščino in nemščino /OK 29.6.12/

Seznam prevajalnikov /OK 6.11.14/;

EuroMatrix - naredite sami svoj računalniški prevajalnik: statistično in hibridno strojno prevajanje med vsemi evropskimi jeziki /OK 9.11.09/

Navodila za izdelavo strojnega prevajalnika Moses /OK 30.12.13/
SL-EN slovarji za Gizo /OK 30.12.13/; slovarji v drugih jezikih za Gizo /OK 30.12.13/

API-ji za strojno prevajanje /OK 21.1.13/


drugi viri

Zbirka slovarjev Katje Benevol /OK 17.4.08/

Seznam slovarjev Anite Nuopponen (Univerza Vaasa, Finska) /OK 26.3.08/

Lexicool - zelo dober iskalnik po večjezičnih slovarjih, več kot 6000 povezav /OK 26.3.08/

Your dictionary /OK 26.9.08/

Seznam slovarjev, narejen v Rivendell International Communications /OK 4.11.11/

Slovarji, glosarji in enciklopedije /OK 29.10.10/

Free translator - slovarji, prevajalniki, pripomočki za prevajanje /OK 26.9.08/

Jezikovni viri predvsem za hrvaščino, a tudi za druge jezike /OK 10.4.07/

Seznam slovarjev v diskusijski skupini Eureka /OK 2.7.09/ Zanimive spletne povezave /OK 1.7.09/

Aplikativne raziskave v računalniškem jezikoslovju /OK 30.12.13/

EAFT - Evropsko združenje za terminologijo /OK 6.4.12/

Translator's home companion /OK 1.2.08/

Digitalna knjižnica EU /OK 26.8.10/

Učenje tujih jezikov /OK 31.7.13/

Če v doslej naštetih slovarjih niste našli iskane besede, vam bodo morda lahko pomagali prevajalci na Lantri

Analiza cen prevodov, ki so jih prevajalci dosegli na internetu leta 1997 /OK 4.11.11/
cene prevodov v Severni Karolini /OK 4.11.11/
priporočila glede cen na blogu GITS /OK 4.11.11/

Društvo znanstvenih in tehniških prevajalcev Slovenije /OK 1.3.12/
priporočene cene prevodov /OK 1.3.11/
napotki za naročnike prevodov /OK 1.3.11/

Vzgoja naročnikov prevodov /OK 24.5.13/

Kaj narediti, ko naročnik noče plačati /OK 21.1.13/

Goljufije, uperjene proti prevajalcem: PROZ /OK 25.7.12/   payment practices /OK 21.12.10/   prevajalski goljufi (vir: Proz) /OK 25.7.12/   JRDias /OK 24.5.13/   twitter /OK 6.11.14/Oznaka npr. /OK 5.5.95/ pomeni datum, ko je bilo nazadnje preverjeno, da dotični strežnik deluje v redu. Oznaka npr. /? 6.6.96/ pomeni, da strežnik tega dne ob preverjanju ni bil dosegljiv. Datum je v obliki dd.mm.ll.

Prevajalske vire zbral skupaj: Miran Željko (lahko mi popravke, dopolnitve, komentarje in želje).
Spletna stran s seznamom slovarjev je na internetu od leta 1995; nazadnje je bila spremenjena 20. 3. 2015.